Логистиката дава възможност на всички участници в една верига на доставки - производители, търговци и дистрибутори, да говорят на един език.
Логистиката дава възможност на всички участници в една верига на доставки - производители, търговци и дистрибутори, да говорят на един език.