Газовата връзка с Румъния е реалната алтернатива да получим синьо гориво.