Предложението  е от сингапурската компания Skylight Venture Capital Pte. Ltd., като предстоят преговори след провеждане на обстоен due diligence.