След приключването на цялостната инвестиционна програма се очаква общия обем на продукцията на "Алкомет" да нарасне с минимум 35 на сто.