Икономистът Красен Станчев.
Икономистът Красен Станчев.