Дали ще приемам еврото на 1 януари 2024 г. зависи от 5 основни критерия, на два от които може да не отговорим.