Когато земеделец реши да участва в този фонд със съответен обем площи, ще получава компенсация за загуби от градушки