Във връзка с гарантиране на качеството на българските храни са необходими и повече инвестиции в агронаука и развойна дейност. Например, всяко едно евро вложено в наука, връща 10 евро в икономиката.