Кристиан Иванов , основател и главен изпълнителен директор на Agriniser.