Атанас Божинов - ръководител „Продажби и маркетинг “ в дъщерната компания на Банка ДСК – „ДСК Управление на активи“