Проект за целия "Баташки водносилов път" включва язовири, изравнители и три централи - ВЕЦ "Батак" (подземна), ВЕЦ "Пещера" (подземна) и ВЕЦ "Алеко" (надземна).