Ниската инфлация води до намаляване на търговската активност, до по-ниска рентабилност от дейността и снижаване на възвращаемостта и корпоративните печалби.