Като признание за това, което е постигнал изобретателя, образът на Джон Бойд Дънлоп е изобразен на банкнота от £10, издадена от Northern Bank в Северна Ирландия