Колизеумът. Рим е една съкровищница от архитектурни бисери от различни епохи.