В целия Източен Анадол температурите превишават средните за сезона.