Леонид Брежнев (ляво) и Ричард Никсън (дясно) по време на посещението на Брежнев във Вашингтон юни 1973 г.; това е сред най-забележителните събития през разведряването през 70-те години на ХХ век.