Банкеръ Weekly

Ново двайсе:

Въвеждат рейтинги за вещите лица

Правосъдното министерство ще пише наредба при тежък дефицит на законови основания

Подозрителна законотворческа инициатива на правосъдното министерство в уредбата на съдебната експертиза разтревожи правната общност. В разгара на извънредното положение ведомството без излишен шум публикува на сайта си проект за дoпълнeниe нa Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт, като предложените кратки разпоредби са с потенциал да пренаредят  "пазара" на вещите лица. Ключова категория участници в процеса, чиито заключения са от определящо значение за изхода на делата. 

 

На пръв поглед опасностите в проектозакона не се забелязват. Той предвижда създaвaне на автоматизирана инфopмaциoннa cиcтeмa „Eдинeн peгиcтъp нa вeщитe лицa“ към правосъдното министерство, ĸoятo да cъдъpжa дaннитe за тях, впиcaни в cпиcъцитe към съдилищата. Въз основа на този законов текст миниcтъpът нa пpaвocъдиeтo, cъглacyвaнo c плeнyмa нa Bисшия съдебен съвет (ВСС), трябва да издaде нapeдбa зa пpaвoтo нa дocтъп дo инфopмaциoннaтa cиcтeмa и дaннитe, ĸoитo ce въвeждaт в нeя.

Да бъдат събрани в единен електронен регистър данните за утвърдените и правоспособни съдебни експерти е добра идея. Оказва се обаче, че в този си вид предложените законови текстове оставят

пълна свобода на изпълнителната власт

да определи тяхното съдържание. А намеренията в тази насока са видни единствено от мотивите към проектозакона, от които става ясно, че вещите лица стават заложници на онези, които им възлагат експертизите. Защото първото нещо, за което трябва да се мисли в такива случаи, са възможните злоупотреби. 

Специализиран софтуер към ВСС за мониторинг и контрол на вещите лица и сега има. Той е разработен по проект, финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", изпълняван от ВСС.  Базата данни в него е систематизирана и актуализирана с оглед наличността, специалността и дейността на вещите лица, проведените експертизи и резултатите от тях. Този софтуер не е обаче единен, а се използва от съдилищата поотделно и без взаимна свързаност.

Идеята е да бъде надграден, след което новият регистър да бъде поддържан единствено от Министерството на правосъдието, а сегашният към ВСС да престане да се използва. В случая отново се ползват безвъзмездни средства - по Оперативна програма "Добро управление". Предложеният проектозакон не съдържа обаче разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, което не дава яснота

доколко е съобразен с аналогичните уредби в страните - членки.   

"Причината, която обосновава предложената промяна, е създаване на възможност за органите на досъдебното и съдебното производство да намерят бързо и лесно вещи лица с подходяща специалност, които да изготвят необходимите експертизи", декларират авторите на проекта в мотивите към него. И уточняват, че изборът ще става "на база зададени критерии по случаен принцип или чрез конкретен избор при необходимост от специфични експертизи и ниво на познание". 

Кой от двата варианта ще се ползва повече е лесно предвидимо, особено в рамките на досъдебното производство, в което разследващите имат нужда от експерт, който да подкрепи обвинителната им теза. Такава е практиката всъщност и досега, но замисълът в случая стига твърде далеч, като обвързва ангажиментите на вещите лица с едностранната оценка на заключенията им.

Който плаща, той поръчва музиката.  

За всяко вещо лице системата ще поддържа електронно досие с история на изготвяните експертизи - решението на органа по възлагането, приема или не заключението на експерта, броят откази по конкретно дело и основанията за тях. Възложителят ще има и възможност да даде оценка на вещото лице за всяко изготвено от него заключение, като по този начин ще бъде формиран неговият рейтинг. Така щяла да бъде осигурена прозрачност и откритост при избор на експерти, както и ефективност в дейността им - "по какъв начин и до колко те за били от полза за решаването на конкретния случай на възложителя на експертизата ".

И още: "системата ще предоставя средства за генериране на справки, отчети и анализи, за изготвяне на прогнози, свързани с търсенето и предлагането на вещи лица, включително със специфични области на знание, като ще може да се отчитат местожителството на вещите лица и нуждите на съответните съдебни райони. В резултат на предложените промени ще бъде усъвършенстван моделът на експертизите, като ще бъде създадена ефективна възможност за осъществяване на контрол върху качеството и дейността на вещите лица". 

Остава да предполагаме до каква степен в гонене на рейтинги

вещите лица ще съобразяват специалните си знания

с оценката на досъдебните и съдебните органи, които не притежават такива. И да питаме защо само едната страна по делото, или дори съдът ще могат да градят рейтинга на вещото лице, а другата страна няма да има право да даде своя оценка. С право биват посочвани решения на Европейския съд по правата на човека именно в тази насока - принципът за равнопоставеност на страните в реализирането на съдебната експертиза.

Друг е въпросът, ако мантрата за въвеждане на добрите европейски практики прикрива за пореден път усвояването на лесни пари, докато керванът си върви ли, върви. Но дори и в този случай предложените текстове смущават с откровеното лансирания едностранно пазарен механизъм за подбор на специалистите, чиято експертиза трябва да бъде равноотдалечена от всички участници в процеса.  
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във