Банкеръ Daily

§22 Анализи

Европол с препоръки срещу престъпните схеми с криптовалути

Европол отчете ръст на разследванията в областта на престъпленията, свързани с виртуални пари. В края на ноември европейската полицейска организация организира Четвърта глобална конференция по криминални финанси и криптовалути, която се проведе изцяло онлайн.

 

Според Европол ръстът на разследванията и качеството им в областта на престъпните схеми с критовалута и прането на пари, заработени в тях, е показател за повишаването на нивото на знания и опит на службите. Въпреки това, Европол призовава партньорските служби от всички държави членки на ЕС да увеличат обемите на обменяната информация за приложените ефективни практики, така че

"личните" уроци на всяка разследваща агенция

да бъдат споделени и възприети.

Един от най-важните изводи на конференцията, е че е необходимо да се приемат общи инструменти за разширяване на възможностите за разследване на виртуални активи. Препоръката към страните членки е да продължат инициативите за изграждане на капацитет в областта на споделените технологии, тъй като ролята им в противодействието и превенцията на прането на пари или финансирането на тероризма е важна. За тази цел трябва да се изготвят ръководства и инициативи за обучение, организиране на програми за обмен и международни конференции, както и развитие на публично-частни партньорства, за да бъдат европейските разследващи органи в крак с тази нарастваща заплаха.

Европол призовава и за прилагане на правила

за регулация към доставчиците на услуги

в областта на виртуални активи. Идеята е да бъдат създадени законови възможности за предотвратяване прането на пари с източник виртуални активи. Доставчиците на услуги с криптовалута трябва да се регулират наравно с другите финансови посредници и да допринасят за глобалните усилия за борба с трансграничната престъпност с виртуални пари и финансирането на тероризма. Европол посочва, че за тази цел трябва да се прилагат програми за съответствие, задълбочени проучвания, основани на оценката на риска, засичане и проверка на подозрителни транзакции.

Според Европол печелившата стратегия в борбата с престъпленията, свързани с виртуални активи е "Проследяване на парите". Европейската служба препоръчва на партньорските разследващи звена във всички държави членки безкомпромисно да прилагат стратегията за проследяване на парите. И още - виртуалните активи бъдат разглеждани  като всеки друг актив

по отношение на конфискация и разследване.

В сферата на финансовите престъпления Европол призовава за укрепване на международното сътрудничество. Сътрудничеството и обменът на информация са от съществено значение за разбиването на трансграничните престъпни организации. Ето защо се препоръчва службите във всички държави членки да използват наличните глобални платформи за международни разследвания, предоставени от INTERPOL, EUROPOL, Egmont Group и т.н.

Освен това, те трябва да бъдат насърчавани в разработките на нови технологии и техники за разследване. Това би подобрило способността на разследващите

да проследяват незаконни финансови потоци

и да получават своевременно повече информация от доставчици на услуги, свързани с виртуални активи, базирани в чужбина.

"Разследванията срещу престъпни схеми с виртуални активи изискват комбинация от традиционни и специфични методи за разследване, за да се съберат доказателствата за основната престъпна дейност. Препоръчва се мултидисциплинарен подход в тази област, който включва експертиза в областта на киберпрестъпността и финансовото разследване. Синергията между финансовите и киберразследващите е от съществено значение, ето защо препоръчваме изграждането на съвместни екипи", призовава Европол.

Въвеждането на нови технологии,

прилагани във финансовото разследване на виртуални активи, също е от решаващо значение за увеличаване на процента на конфискация и ефективността на финансовите разследвания, т.е. за намаляване на рисковете от този вид престъпност.

Не на последно място Европол призовава партньорите си да адаптират стратегиите си за разследване, тъй като всяка престъпна схема с метабази от виртуални активи е различна. Разследващите трябва да приспособят своите стратегии за борба с тези престъпления в съответствие с установената вече типология. Така че проследяването на трансакции с виртуални активи да се превърне в рутинна дейност и да се фокусира върху най-сложната задача - проследяване на заподозрените обекти и свързването им с електронните порфейли за виртуални активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във