Банкеръ Daily

§22 Анализи

Бонусите - непробиваем фронт от нормативен хаос

Разпоредената от немай-къде от правосъдната министърка Цецка Цачева проверка на изплатените в Агенцията по вписванията бонуси за  последното тримесечие приключи без изненади. Парите в размер на близо 600 хил. лв. са раздадени без нарушения, като в списъка на допълнително възнаградените служители не фигурират пряко отговорните за срива на Търговския регистър през лятото. Така и не става ясно колко са те, има ли и други без премиални, нито пък срещу какви суми са се подписали отделните категории служители. По информация на "БАНКЕРЪ" изплатените суми са в диапазона от 3 хил. лв. за най-ниските длъжности до двойно и повече за членовете на ръководството. 

Както се очакваше, ведомственият инспекторат се е позовал на нормативно въведената схема за усвояване на пари, получени от агенцията като такси за обичайната й дейност. Става въпрос за Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от 26.06.2012 г., както и за три групи вътрешни правила - за заплатите в Агенцията по вписванията, на длъжностните лица по регистрация и на служителите в АВ, назначени по реда на Постановление на МС от 1996 година.

Трите подзаконови нормативни акта са въведени през 2013 г., след което са променяни многократно. Последните корекции са утвърдени тази година от напусналата поста си във връзка със срива в Търговския регистър Зорница Даскалова и приемницата й Габриела Козарева. Целта била да се завиши контролът върху поставените оценки на служителите, като е въведено и изискването служителите да са изработили реално поне 1/3 от оценявания период, за да получат бонуси. 

Заключението на доклада е, че измененията  не са незаконосъобразни, но натрупването им с годините, както и наличието на три отделни режима за различните категории служители не позволяват формирането на трайна и ефективна практика за изчисляване на възнагражденията. Отправена е и съответната препоръка:  да се изготвят единни вътрешни правила за заплатите на трите категории служители - служителите на агенцията; длъжностните лица по регистрация по Закона за Търговския регистър и служителите, назначени по реда на Постановление № 66/28.03.1996 г. на Министерския съвет.   

Темата за проверките не е от вчера. В началото на 2012 г. правосъдното министерство, ръководено тогава от Диана Ковачева, беше принудено да започне проверка в Агенцията по вписвания, след като се разбра, че тогавашната й изпълнителна директорка Виолета Николова си е определила премии за два месеца в размер на 11 000 лева. Година по-рано пък изтече информация, че събраните за първото тримесечие от Търговския регистър такси и глоби  са били повод да се раздадат  премии на около 200 служители, включително и за тогавашното ръководство на правосъдното министерство начело с Маргарита Попова.

Обяснението им беше също очаквано - че са се наградили заради контрола, благодарение на който е преодоляно закъснението при произнасяне на длъжностните лица по регистрацията. Всичко било съгласувано с тогавашния финансов министър Симеон Дянков и даже е можело да се разпределят и повече пари, без да бъде нарушен законът. Така и не стана ясно обаче защо най-големите  премии прибраха тогавашните членове на политическия  кабинет на Попова. Тримата й заместници взеха по 6400 лв., началникът на кабинета - 5800 лв., а парламентарният секретар - 4200 лева.

Една част от средствата за служителите в Търговския регистър бяха раздадени като награди, друга - под формата на допълнително материално стимулиране. В същото време Агенцията по вписванията продължи да получава извънредни субсидии от централния бюджет за стотици хиляди левове, компютърната й система блокира, а пререгистрацията на дружествата не стана и след поредното удължаване на срока. После пък регистрираният достъп до фирмените досиета не можа да тръгне поради липса на софтуер и се наложи депутатите да го отложат с една година.

Предшественичката на Николова - Даниела Митева, беше уволнена и дадена на прокурор заради проблемите с внедрения по нейно време в Имотния регистър програмен продукт ИКАР. Той допускаше много грешки при отчитането на удостоверения за тежести, ипотеки, искови молби, възбрани. Подозренията бяха, че за доставчик е уредена близка до тройната коалиция IT-компания, тъй като кандидатът за внедряването на системата беше само един, а Сметната палата констатира в одитен доклад, че обществените поръчки в агенцията през 2008-а и 2009 г. са провеждани в корупционна среда.

В края на 2007 г. тогавашният правосъден министър Миглена Тачева също сезира прокуратурата, смени ръководството на структурата и уволни предшественика на Митева Емил Станков. Освен че лобирали за свои фирми  доставчици, той и заместничката му Митева също си раздавали сочни  бонуси. И от тази проверка нищо не излезе. А след като Митева замени Станков на поста, тръгна мълва за близкото й приятелство с Тачева.

През цялото време - та и до днес, никой обаче не казва, че практиката за допълване на възнагражденията с приходите от дейността на агенцията няма да спре, докато е законово регламентирана. Съгласно предишния чл.39, ал.1 от Закона за Търговския регистър 25 на сто от събраните такси, глоби и имуществени санкции, наложени за нарушения по закона, постъпваха като собствени приходи в бюджета на Агенцията по вписванията, а 90% от тези средства трябваше да се разходват за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията. Останалите 10% са за допълнително материално стимулиране към основната заплата на служители от централната администрация на Министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане на дейността на Търговския регистър.

На практика законът гарантираше разпределянето на огромни суми, които ръководствата на министерството и агенцията бяха едва ли не длъжни да изплащат, независимо от проблемите и недостатъците в дейността й. Условията и редът за определяне на конкретните суми ставаше въз основа на същите наредби, в резултат на което началниците винаги се оказваха с най-големи заслуги. Промените, с които към уредбата на Търговския регистър беше добавена тази на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, донесоха само привидна промяна в правилата - с явната цел да се отреагира на скандалите, но всичко да продължи постарому.

При  разпределението на приходите бяха въведени  правила, в които изобщо няма конкретика. Според тях финансирането на Търговския регистър и на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се осигурява от събираните от тях такси, както и със средства от национални, регионални и международни програми, проекти и международни споразумения. Когато тези средства не са достатъчни, те трябва да бъдат допълвани със субсидия от бюджета на правосъдното министерство.

Добавено е и компенсаторно правило за обратната хипотеза - превишаването на приходите над разходите за финансиране на двата регистъра е основание за намаляване на размера на таксите за следващата финансова година. На практика обаче приходите от Търговския регистър са гарантирано високи и пари за бонуси винаги ще има. Тънкостите за разпределението им са в подзаконовите нормативни актове и най-вече в издаваните и постоянно променяни вътрешни правила, чието прилагане зависи от личния морал и политическия гръб на актуалното ръководството на агенцията и на правосъдното министерство.

А в крайна сметка всичко е въпрос на мярка и... пак на политически гръб. Виолета Николова се оля и след като я уволниха, стана подсъдима за присвояване на близо 73 000 лв. под формата на допълнително материално стимулиране, като 48 000 лв. от тях си определила  сама, а останалите прибра след заповед на Маргарита Попова. В разгара на скандала Николова се аргументира, че законът й дава право сама да оценява работата си и да си гласува допълнителни средства за материално стимулиране. Според нея тя е получила парите абсолютно законно и е заслужила финансовото поощрение.

Според обвинителния акт Николова е превишила правата си по чл.11 от друга наредба - за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията, издадена от Министерството на правосъдието. Обвинени бяха и Райна Иванова - директорка на дирекцията "Административноправно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността", както и финансовата контрольорка Тотка Стоилова.

Две инстанции определиха ефективна присъда за Виолета Николова, след което Върховният касационен съд я замени с условна - с мотива за заболяване, което лекува в Англия. Спорно по делото беше дали Николова е погазила ведомствените наредби. Първият апелативен състав я оправда с извода, че е нарушила добрите нрави, но не и закона. Както и че "основен принцип на правото е, че всичко, което не е забранено от закона, е позволено". Върховните съдии определиха с явен сарказъм това тълкуване като "историческо" и приложиха обратното тълкуване - че щом в наредбата няма изрично описан ред за разпределяне на т. нар. неразпределени бонуси, той остава същият като за редовните бонуси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във