Отляво надясно: Петър Андронов, Димитър Радев и Владислав Горанов
Отляво надясно: Петър Андронов, Димитър Радев и Владислав Горанов