Учители, които вече са преминали през курса по финанси.