Слава Иванова - изпълнителният директор на НДФ „13 века България“