Предвижда се през годината да бъдат обявени за приватизационна продажба и обособени части от "Български пощи".
Предвижда се през годината да бъдат обявени за приватизационна продажба и обособени части от "Български пощи".
S 250 d40a3c2b 6a7e 415e 83dc ad799865b3a8