Предвижда се през годината да бъдат обявени за приватизационна продажба и обособени части от "Български пощи".
Предвижда се през годината да бъдат обявени за приватизационна продажба и обособени части от "Български пощи".
S 250 5cc8c0ff 72e7 4a55 98c9 e173fbc3a6ba