За да се постигне адекватно състояние на ВиК мрежата в страната, около 2% от нея всяка година трябва да бъде подменяна.
За да се постигне адекватно състояние на ВиК мрежата в страната, около 2% от нея всяка година трябва да бъде подменяна.
S 250 a84e0392 bbe8 44e5 9083 bafd65bddc5f