Изискването за колани няма да се прилага за автобусите при специализирани превози до 30 км, когато те не се осъществяват по републиканската пътна мрежа.