Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗПАД БУЛСТРАД ПРЕСТРУКТУРИРА ПОРТФЕЙЛА СИ

Групата Ти Би Ай отбеляза 10 години в БългарияЗПАД Булстрад преструктурира портфейла си, като дава тежест на каско, карго и имущественото застраховане. Този процес започна още през миналата година.Премийните приходи на дружеството за 2003 г. са 102 млн. лв., изплатените обезщетения са над 45 млн. лв. , а резервите надхвърлят 66 млн. лв. - обяви на 10 февруари резултатите на ЗПАД Булстрад изпълнителният му директор Румен Янчев на специална пресконференция по повод на десетгодишния юбилей на Ти Би Ай -България, основен акционер в компанията. Доказаният лидер в общото застраховане ЗПАД Булстрад е загубил около 34% от приходите си (което представлява около 12 млн. лв.) от продажбата на Зелена карта в сравнение с 2002 година. Това е така, защото Булстрад вече не е монополист по тази застраховка, а тя се продава от 11 застрахователни компании, обединени в Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Но тези загуби според Румен Янчев са компенсирани с повече от приходи от други застраховки като например каско-застраховането, чийто ръст е над 56%, или сключените през миналата година над 40 хил. нови застраховки Домашно имущество. Чувствителен ръст (над 20%) отбелязва дружеството и в имущественото застраховане. Два пъти е увеличен и приходът от карго-застраховките. ЗПАД Булстрад отбелязва намаление на броя на щетите по Зелена карта с над 60 процента. По застраховката Гражданска отговорност премийният приход е близо 15 млн. лв., получени от около 220-230 хиляди полици. През тази година дружеството се стреми освен всички друго полиците му да бъдат териториално разпределени по-равномерно и да се увеличи портфейлът от застраховки на товарни, тежкотоварни автомобили и автобуси, които са 6-7 пъти по-нискорискови от обикновените МПС - обясни Янчев. ЗПАД Булстрад беше приватизирано през 1999 г. от Ти Би Ай Груп, която в момента е негов мажоритарен собственик. През следващите три години финансовата група предвижда да инвестира в държавите от региона 150 млн. щ. долара, като определен дял от тях ще получат и дъщерните й фирми в нашата страна. В България освен ЗПАД Булстрад групата има акции в животозастрахователната компания Булстрад ДСК - Живот АД (но смята да продаде това дялово участие); в Булстрад - Здравно осигуряване АД ; Пенсионноосигурителна компания Доверие и др.За десетте години, откакто Ти Би Ай Груп работи в България, общата й инвестиция възлиза на 35 млн. евро - обясни председателят на съвета на директорите на групата Шалом Шпилман. През 2004 г. Ти Би Ай Груп обмисля възможността за навлизане и на пазара на ипотечните финансови услуги. Обмисля се и сдружаване с някоя от търговските банки в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във