Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗПАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПЛАЩА ЗА ХЕРА

ОТ 300 ЛВ. ДО 15 МЛН. Щ. ДОЛАРА СА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ СУМИ НА КОРАБИТЕ НИДве седмици след трагедията с мистериозно потъналия близо до Босфора кораб Хера картината на катастрофата се слепва парче по парче.Както стана известно, той е застрахован в общозастрахователното дружество Алианц България. Компанията ще изплати пълната загуба за потъналия кораб, равна на стойността му заедно с оборудването и товара, научи в. БАНКЕРЪ. Груповата застраховка Злополука на екипажа от 19 души пък е била направена в Алианц България Живот. Днес морското застраховане обхваща застраховането на плавателните съдове (корпус, машини и друго оборудване), застраховането на товарите и застраховането на отговорностите ( т.е. Гражданска отговорност). В края на миналата година Министерството на транспорта издаде решение корабите на Параходство Български морски флот(БМФ) да бъдат застраховани в ЗПАД Алианц България и в ДЗИ - Общо застраховане- обясни Орлин Пенев, изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България. От 94-те кораба, които притежава флотът, една част са и ипотекирани, допълни за в. БАНКЕРЪ Валери Алексиев, прокурист на ДЗИ-Общо застраховане. Застраховките на ипотекираните съдове се сключват изключително в полза на банките, които са предоставили кредитите. Ипотекираните плавателни съдове са избрали да работят през 2004 г. с ЗПАД Алианц България. Освен това Алианц България е застраховала и 180-те кораба на Български речно плаване. Неипотекираните кораби на БМФ, около 80 на брой, от началото на тази година са застраховани в ДЗИ-Общо застраховане. Освен тях дружеството е застраховател на още 15 кораба. За първи път от своето създаване ЗПАД Булстрад няма участие в застраховането на БМФ, а през 2003 г. дружеството е застраховало българския флот изцяло. Едновременно с това е било негов презастраховател и е ръководило процеса по ликвидацията на щетите. ДЗИ - Общо застраховане АД застрахова корабите с Каско срещу рисковете буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане, преобръщане, потъване, изчезване, сблъскване, кражба. За миналата година премийните му приходи от застраховане на плавателни съдове са около 2 млн. лв., а изплатените обезщетения са около 100 хил. щ. долара. Освен застраховката на кораба като вещ важна е и застраховката на отговорностите, т.е.Гражданската отговорност , свързана с експлоатацията на плавателния съд, обясни Орлин Пенев. Тя е свързана не само с намесата на корабособственика като притежател на тази вещ, но и с тази на търговски и технически оператори, мениджъри и техните отговорности в процеса на навигацията. В зависимост от статута на кораба и ако той е отдаден за ползване на трети лица, застраховката се сключва с тях. Такъв е случаят и с кораба Хера.В полицата Наименовани рискове, която се използва при каско на плавателните съдове, се посочват конкретните рискове, срещу които се застрахова плавателният съд. Те са индивидуални за всеки кораб. Едни са покритията за риболовен траулер, който има определена специфика при навигацията, други са за един ферибот или ро-ро кораб. Застрахователната сума зависи от възрастта и състоянието на кораба и се определя на база на договора за покупко-продажбата му, от фактура, от оценка на компетентно лице или е предмет на договаряне между дружеството и клиента. Тя е равна на стойността на кораба заедно с оборудването и се определя от цената на кораба на международния пазар. Куин Мери например струва 786 млн. щ. долара. Най-евтиният български кораб е със застрахователна сума 300 лв., а най-скъпият - Българка на Параходство БМФ, е на стойност 15 млн. щ. долара. Минималните премии в ЗПАД Алианц България варират от 0.2 до 0.7% от застрахователната сума, а в ДЗИ - Общо застраховане - от 0.4 до 0.8% от застрахователната сума. Те са свързани само със сезонна експлоатация на туристически корабчета, които са в активна навигация само по три месеца в годината. ЗПАД Алианц България предлага отстъпки от премията. При подновяване на застрахователния договор дружеството връща част от нея, ако корабът не е претърпял щети през годината. Премията се определя съобразно тарифни таблици, които всеки застраховател защитава пред Комисията по финансов надзор. Те са функция от възрастта, типа, мениджирането на корабите, от районите на плаване и от редица други фактори. Прави се анализ на основните 40 фактора. Започва се от големината на кораба( ширина, конструктивни размери), типа на плавателния съд, годината на производство, под чий флаг е, кой е корабособственикът, къде е построен, тип и мощност на главните двигатели. Особено внимание се обръща на факта дали корабът често сменя собствениците си. В специализираните страници в ИНТЕРНЕТ може да се проследи каква е историята му. По силата на международни конвенции стриктно се регулира сигурността на корабите. Единствено не може да бъде предвиден рискът от лошото време и морското вълнение. Например при корабокрушението на Хера вълнението е било 10 бала. Освен това Черно море се определя като плитко, а тези морета крият най-много рискове. Морското застраховане приема отговорности за огромно имущество и без качествен презастрахователен договор не може да изпълни целта си. Корабите, които застрахова Алианц България, се презастраховат в Алианц - Германия, и в Суис Ре- Германия. ДЗИ- Общо застраховане презастрахова риска основно в Лойдс.Един от най-съществените проблеми в корабното застраховане у нас е, че съдовете на БМФ са много стари и все по-трудно си намират презастраховател. С увеличаването на възрастта на кораба рисковете нарастват и това създава проблем на международните пазари. Друг проблем е нелоялната конкуренция на българския пазар на корабно застраховане. В резултат на това премиите с всяка изминала година намаляват. Но така се явява дисбаланс между премията, която изисква презастрахователят, и това, което получава застрахователят от клиента си у нас.Екипажите в 94-те кораба на БМФ (средно по 25 души) са застраховани в животозастрахователната компания на ДЗИ от декември миналата година. Това е групова рискова застраховка Живот за сметка на работодателя, която покрива смърт от злополука, смърт от общо заболяване и трайна загуба на трудоспособност от злополука. Целият екипаж е застрахован практически 24 часа в денонощието срещу всякакви събития. Застраховката се сключва за една година.Морският и речният флот застрахова своите моряци и с групова рискова застраховка Злополука за сметка на работодателя. Тя покрива смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност от злополука, временна загуба на трудоспособност от злополука и от общо или професионално заболяване. Застрахователните суми при двата вида застраховки са в щатски долари и варират от 25 хил. до 40 хил. щ. долара. Параходството БМФ застрахова живота на своите екипажи по най-високи застрахователни суми - споделиха от ДЗИ АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във