Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Зимни приказки за летни плажове

След половин година обсъждания и консултации Министерският съвет прие промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. На последното си заседание за годината правителството в оставка гласува предложението  на министъра на туризма Николина Ангелкова за промени в този норматив.

Той предвижда морските плажове да бъдат групирани и класифицирани съобразно техните физико-географски дадености и според видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им. Новите текстове определят министърът на туризма да извършва групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Въвежда се и изискване размерът на концесионното плащане, както и последващото определяне на цените на плажните принадлежности и на предоставяните услуги да бъдат обвързани с индивидуалните характеристика на съответния морски плаж - в зависимост от групата, в която попада. Предвижда се разработването на съответна методика за определяне на минималното концесионно плащане, съобразена с индивидуалните характеристики на плажовете. Така би трябвало да продължат стъпките към намаляване на цените на плажните принадлежности, разположени на плажовете.

Още на 20 юли кабинетът прие промени в действащата Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове. Тогава беше прието и Решение за въвеждане на  минималните задължителни критерии при комплексната оценка на офертите на участниците в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж. Като критерий за оценка бе въведена предлаганата цена за един брой чадър и за един  брой шезлонг. При определяне на минималната цена на концесионното плащане за всеки конкретен  случай методиката се базира на съответните прогнозни базисни цени за един брой чадър и един брой шезлонг - в зависимост от местонахождението и особеностите на конкретния морски плаж. Тази базисна цена варира в зависимост от степента на развитост на прилежащата инфраструктура, от близостта, от липсата или от наличието на леглова база, както и от нейния брой във или до морския плаж. За плажове, разположени до населени места с жители под 10 хил. души, базисната прогнозируема цена на чадър или на шезлонг е 2 лева. В населените места с около и над 10 хил. души население - 3 лв., а за националните курорти - 4 лева.

Със сегашните промени в закона се продължава тази политика, като се детайлизират елементите, които ще оказват влияние за формиране на специфични изисквания към концесионерите, в това число и към очакваните предлагани от тях цени на плажните принадлежности.

Според вносителите групирането ще позволи да се отчетат индивидуалните характеристики на плажовете, като се взема предвид дали те се намират в урбанизирана територия, или не, каква леглова база има в близост, големината на ивицата, природните й особености и т.н. По този начин всяка различна категория плажове ще може да се управлява по различен начин, като се отчитат търсенето и нуждите на потребителите на туристическа услуга.

Законопроектът въвежда и класификация на морските плажове съобразно туристическите услуги, които могат да се предоставят на тях, въз основа на минимални изисквания за техния вид и качество. Групирането на морските плажове, включително и по възможностите за ползването им, ще доведе в максимална степен до баланс между удовлетворяване на изискванията и нуждите на потребителите и предоставянето на различните видове туристически услуги, смятат  вносителите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във