Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА МИНАВАТ ПОД ОПЕКАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ НАДЗОР

Правителството прие на заседанието си в четвъртък (12 декември) Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от Агенцията за застрахователен надзор (АЗН).Документът определя нови такси, които ще плащат здравноосигурителните дружества. Допълнението се налага заради направените неотдавна промени в глава трета на Закона за здравното осигуряване, с които правомощията по лицензиране и надзор на здравноосигурителните дружества бяха прехвърлени от Държавната агенция за осигурителен надзор към застрахователното надзорно ведомство. За издаване на лиценз за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване, както и за разрешение за сливане, разделяне или отделяне на здравноосигурително дружество ще се събира такса от 30 000 лева. За издаване на разрешение за вливане на едно здравноосигурително дружество в друго таксата е 10 000 лв., а за издаване на разрешение за продажба на здравноосигурителен пакет ще се плаща 2000 лева. Годишната сума, която дружествата ще плащат на АЗН, за да контролира дейността им, е 10 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във