Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗДРАВНАТА КАСА ПАК ЧАКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Националната здравноосигурителна каса ще разполага догодина с работеща информационна система, твърдят нейни експерти. Шест фирми участват в търга за изработването на софтуера и внедряването на технологията. На 21 януари бяха отворени офертите на Хюлет-Пакард (Hewlett-Packard), Сименс бизнес сървисис (Siemens Business Services),Интраком (Intracom), Оракъл (Оracle), Ай Би Ем (IBM) и консорциума между Бул (BULL), румънската Сивеко СА (Siveko SA) и израелската Макаби хелф кеър сървисис (Macabi Health Care Services).Софтуерът ще струва 7.5 млн. евро, от които 20% ще се осигурят от държавния бюджет, а останалите ще са от заема на Световната банка за реформа в здравния сектор. Конкурсът се провежда според изискванията на международната финансова институция и оценяването на кандидатите ще стане на два етапа. В първия, който ще продължи 56 дни, ще се разглеждат техническите параметри на отделните оферти. В този период специалистите на банката и на НЗОК ще консултират кандидатите за евентуални пропуски в предложените проекти, които при желание от тяхна страна биха могли да се коригират. На втория етап ще се гледа основно цената, поясни за в.БАНКЕРЪ Теодор Василев, заместник-директор по информационните технологии в НЗОК. По неговите думи, ако бъдат спазени сроковете за отделните процедури, фирмата, спечелила конкурса, ще бъде обявена до края на юни, а самата система ще заработи най-късно в края на 2006 година.Всъщност закъснението спрямо предварителните планове вече е значително. Първоначално се предвиждаше експертите на Световната банка да одобрят техническите параметри за компютърното и софтуерното оборудване до края на август 2004-а, а изпълнителят да е ясен до края на януари. Но едва на 8 ноември миналата година здравната каса успя да изпрати на експертите на международната финансова институция необходимата документация. Все пак фактът, че преценяването на отделните кандидати ще се извършва от специалисти от Световната банка, е гаранция, че няма да се повтори провалът на първата процедура за изграждане на информационна система през 1999 година. Тогава ръководството на НЗОК обяви конкурс, заявка за участие в който подаде единствено АремисСофт. Последва ново набиране на кандидати, в което се включиха ТехноЛогика ЕООД и Инсайтек ООД. Независимо от проявения интерес обаче компании с международен авторитет се отказаха от наддаването заради високите изисквания на касата към техническите параметри на системата.В крайна сметка на първо място бе класирана АремисСофт, а договорът с нея беше сключен в нарушение на българското законодателство, тъй като тя нямаше съдебна регистрация у нас. За изработката на десет отделни модула от бъдещата комплексна информационна система фирмата уж трябваше да вземе 3.75 млн. щ. долара. Но в сайта й в ИНТЕРНЕТ се появи съобщението, че е спечелила търг за 37.5 млн. щ. долара и цената на акциите й скочи главоломно. Започнаха спорове около стойността на сделката, като според тогавашния директор на касата Илко Семерджиев към контракта е бил сключен и анекс, предвиждащ Аремис Софт да достави и компютрите, и останалите компоненти за изграждане на системата. При това положение цената наистина достигаше близо 37.5 млн. лева. Българското правителство обаче се бе ангажирало с набавянето само на 3.75 млн. щ. долара, докато останалите бе необходимо да се осигурят от АремисСофт, или от чужди донори.По-същественото е, че финансовите експерти в Ню Йорк установиха, че конктрактът на практика не се изпълнява, тъй като фирмата не е намерила източници на финансиране, нито е използвала собствени средства. В САЩ започна следствено дело срещу АремисСофт за подвеждане на инвеститорите. Акциите на компанията спаднаха с 60% и тя скоро бе обявена в несъстоятелност. От обещаните десет модула бяха изработени четири, за което АремисСофт е получила 3.8 млн. лева. Тя предяви иск да й се изплатят още толкова, но те й бяха отказани. По тази причина фирмата не предостави кодовете за активирането на продуктите и те останаха неизползваеми. По-късно се оказа, че могат да се използват само два от продуктите. Сега програмата за управление на човешките ресурси Архимед и софтуерът за обработка на документите са инсталирани в централното управление на НЗОК. През тази година те ще бъдат внедрени и в регионалните звена на здравната каса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във