Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАТВАРЯТ ВРАТИЧКА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ФАЛИТ

Да се затворят вратичките за излизане от производство по несъстоятелност, призоваха синдици по време на публичната дискусия в края на седмицата за промени в Търговския закон. Според юристите, производството по несъстоятелност трябва да се предава по наследство при преобразуване на дружествата. Посочен бе примерът със сливането на металургичния комбинат Промет и неговия собственик Нева холдинг. Така, през май 2002 г., бе създадено ново дружество - Промет стийл, и обявяването на комбината във фалит бе осуетено. Малка подробност е, че искът за обявяването му в несъстоятелност бе заведен от офшорката Хонконг индъстрийс, която твърди, че има вземане от Промет за 10 млн. щ. долара.Други юристи се позоваха на бъркотията около Варненската корабостроителница, но най-вече на примерите за осребряване на активите на различни предприятия на ниска цена. Подготвяните изменения в Търговския закон предвиждат в такива случаи кредиторите да избират дали да възложат оценката на вещи лица, или сами да определят начална цена, която може да е и 1 лев. Неколцина адвокати възразиха с аргумента, че това право ще доведе до неравнопоставеност. Големите кредитори често ще гласуват за такава оценка, която да позволи бърза продажба, дори с риск да се увредят интересите на малките заемодатели. По този повод беше разказана историята за дружество, чийто фалит бил обект на медиен интерес. Тъй като очаквали след приемането на България в НАТО цените у нас да скочат рязко, кредиторите му поискали от съда дотогава изобщо да се забрани на синдика да продава. Съдията онемял и успял само да каже: Може ли това да го протоколирате.Един от пунктовете, по който имаше консенсус между синдици и адвокати, бе да отпадне изискването всяка сделка да се одобрява от съда. Вместо съдията да издава постановление за възлагане на собствеността, нека синдикът да прави това, след като тези сделки така или иначе може да се обжалват, предложиха юристите. Участниците в дискусията настояха също да има ограничения за участието на фирми, свързани със собственика, на търговете за осребряване на имуществото. Друга тяхна идея е да се посочат изрично актовете на синдика, които може да се обжалват. Чуха се и предупреждения, че не е разумно на всяка цена да се търси бързината на фалитите и че промени в реда за осребряването не бива да се правят поне докато не се промени общият ред, който се урежда от Гражданскопроцесуалният кодекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във