Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАТЯГАТ КРАНЧЕТАТА НА ОСИГУРОВКИТЕ

ПОПРАВКАТА ШУЛЕВА: ЧЕТИРИ ГОДИНИ РАВНИ НА ПЕТНякои ще трябва да приготвят повечко пари за социални вноски догодина, въпреки че според правителствените разчети общата данъчно-осигурителна тежест ще намалява. Това излиза от подготвените от Министерския съвет поправки в Кодекса за задължителното обществено осигуряване. Проектозаконът за изменението му влезе в четвъртък в парламентарната социална комисия.Повече осигуровки през 2002-ра ще плащат хората, които работят при един или няколко работодатели за не повече от пет работни дни, или 40 часа на месец. Те и шефът им вече задължително ще правят вноски и за пенсия за старост, инвалидност и смърт, съобщи управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Йордан Христосков. Досега фирмите трябваше да ги осигуряват само за трудова злополука и професионална болест. За този риск те дължаха едва 0.7 на сто върху изплатеното възнаграждение. Така се наемаха служители за по-кратко време и се икономисваха разходи за социални осигуровки. С бъдещите промени в осигурителния кодекс обаче тази вратичка ще бъде затворена.От Нова година отпада още една възможност поне някой лев от доходите да се изплъзне от примката на НОИ. Променя се регламентът за социалните удръжки при годишното изравняване на доходите и осигуровките. Новото е, че вноските за получените през годината възнаграждения от хонорари и граждански договори ще се дължат върху максималния осигурителен доход, но сметнат за всеки месец. Това означава, че всички пари извън заплатата ще се делят на 12 месеца и за всеки от тях поотделно НОИ ще гледа дали е надхвърлен лимитът за осигуряване. Таванът през цялата следваща година ще е 850 лева.Номерът досега бе, че допълнителните средства, за които се плащат осигуровки, се смятаха само за месеца, през който са получени. Ако през октомври например човек е взел по граждански договор 5000 лв. наведнъж, от целия този доход той внасяше за пенсия само за октомври върху максималната сума от 850 лева (заедно с получената заплата). Остатъкът до 5000 лв. бе чист.Новото изискване за разпределяне на допълнителните възнаграждения между всички месеци ще е в сила от следващата година. За първи път то ще бъде приложено при подаването на данъчните декларации през 2003 г. и изразходването на годишните доходи, каза за БАНКЕРЪ шефът на НОИ Йордан Христосков.През 2002 г. няма да се облекчат финансовите взаимоотношения на фирмите с общественото осигуряване и заболните, бременните и майкитеРаботодателите настояваха да отпадне задължението им да правят вноски за хората си за времето, през което те са в отпуск по болест, бременност и раждане. Сега това създава абсурдна ситуация. Тези работещи хем веднъж са осигурени за всички рискове, хем шефът им втори път трябва да им внася за пенсия, и то когато те на практика отсъстват от работните си места. В законопроекта за изменение на осигурителния кодекс правителството предлага този проблем да отпадне от 1 януари 2003 година. Промяната не може да бъде наложена от 2002-ра заради очаквания голям дефицит на Държавното обществено осигуряване от 516 млн. лева. Ако отпаднат и вноските за периодите на болнични и майчинство, НОИ ще се лиши от около 56-60 млн. лв. приходи за годината, което не е възможно, обясни Христосков. На другия край на кантара - към плюсовете на започващия ремонт на социалното законодателство, авторите му слагат даваниябонус за събиране на точки за пенсияТова ще става с т.нар. поправка Шулева. Според предлагания нов текст при едновременно осигуряване като наемен работник и като едноличен търговец или упражняващ свободна професия ще се зачита допълнителен стаж и вместо 4 точки ще прибавят 5 при натрупването на изисквания сбор за пенсия. От бъдещия по-благоприятен режим ще могат да се възползват работещите по трудов договор при един работодател и едновременно с това - по допълнителен или втори трудов договор в друга фирма, по който обаче на ден трябва да са заети не по-малко от три часа. Бонусът важи и ако освен на трудов договор човек упражнява дейност като едноличен търговец, занаятчия или свободна професия. Условието е вноски за пенсия да се правят от доходите и на двете места.По този начин искаме да стимулираме част от развиващите собствен бизнес и особено от сенчестата икономика да генерират стаж, да го покажат, за да им се зачете за пенсия, подчерта Йордан Христосков.Една от големите промени в кодекса, която парламентът трябва да одобри, е, че безработицата влиза като отделен фонд в консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване. Постепенно ще се върви към консолидиране и на Националната здравна каса в общата система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във