Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАТЯГАМЕ РЕЖИМА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Още от догодина стратегията на правителството за развитие на икономиката в слаборазвитите райони и тези, в които има висока безработица, ще претърпи пълен провал. Проблемът е, че Европейската комисия е настояла България да постави всички работещи на територията на страната фирми в равностойно положение по отношение на данъчното облагане. И това трябва да стане още от началото на следващата 2005 година. Само ако се съобразим с изискванията на Евросъюза, ще можем да затворим преговорната глава Политика и конкуренция. За целта правителството е подготвило спешни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които бяха одобрени от Комисията по бюджет и финанси на 11 май. В случая България е потърпевша от действията на приетите на 1 май десет нови страни членки на съюза. Според бившия заместник-министър на финансите Атанас Кацарчев, а сега съветник по данъчната политика в министерството, в Брюксел са били крайно разочаровани от това, че 10-те нови членки са обещали до влизането си в Евросъюза да синхронизират данъчните си закони с европейските, но не са изпълнили ангажимента си. Поради тази причина Европейският съюз е решил да се презастрахова срещу подобни действия от страна на бъдещите членки и е поискал промените да се въведат още от началото на 2005-а, вместо от 1 януари 2007 г., каквато е била уговорката с нашата страна. Става въпрос за преференциите, които държавата предвиди в промените на ЗКПО от началото на 2003 г. при инвестиции в райони с висока безработица. Разпоредбата е регламентирана в чл.61д от закона и според нея корпоративният данък се преотстъпва изцяло на компаниите, които извършват производствена дейност, ако всичките им обекти и активи са в общини с висока безработица. Списъкът включва 117 населени места, в които бе крайно необходимо да се увеличи заетостта. Условието за ползване на преференцията е осемдесет на сто от персонала, нает по трудови правоотношения, да има постоянен адрес в тези общини. Освен това се иска фирмата, която ползва облекчението, да няма просрочени задължения към държавата. Смисълът на преотстъпването е, че данъкът се начислява, но не се внася в бюджета, а се отчита като резерви. Те трябва да се вложат за придобиване на дълготрайни и краткотрайни активи, необходими за дейността, както и за заплати до края на следващата година. При подаването на декларацията си (31 март на следващата година) фирмата е длъжна да представи справки, от които да личи, че активите и 80% от персонала й се намират в районите с висока безработица.Това обаче ще си остане само една добра идея на правителството за развитие на районите с висока безработица, защото ще е в сила едва до 31 декември 2004 г., след което преференциите отпадат. А липсата на каквито и да е стимули за фирмите да инвестират в слаборазвити райони или в такива с висока безработица означава, че никой няма да отиде да прави бизнес там и икономиката във въпросните места ще продължи да върви надолу. Време е да видим, че освен мед има и жило, коментира наложеното ни от Евросъюза орязване на данъчните преференции заместник-председателят на бюджетната комисия от ОДС Муравей Радев. Съобразявайки се с изискванията на Евросъюза занапред данъчни облекчения ще има само ако са изпълнени много по-труднодостижимите условия за отпускане на държавна помощ. Съгласно мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на ЗКПО те са преотстъпеният данък да се използва за придобиване на дълготрайни материални активи, ноу-хау, лицензи или патенти. Проектът за изменение на ЗКПО предвижда още активите, в които дружеството инвестира, да са придобити по нормални пазарни цени и фирмата да не ги продава в продължение на поне пет години. Друго задължително условие е да не се предоставят държавни помощи на предприятия във финансови затруднения. В момента се търси и вариант как да се компенсират компаниите, които по сегашните текстове на параграф 60 на ЗКПО имат право да намаляват данъка си върху печалбата с 30% в продължение на десет години. Според подготвяните промени в ЗКПО те ще трябва да загубят това си право при присъединяването на България към Евросъюза. Министерството на финансите е проучило, че от тази промяна ще бъдат засегнати интересите на четири големи фирми у нас - Метро, Приста ойл, Шел и Стилмет. На тях ще им бъде предложено за 2006 г. да получат отстъпка от 58% от данъка вместо предвидените 30 процента.Отново, според изискванията на Брюксел, за предоставянето на държавни помощи не могат да кандидатстват фирми от отраслите въгледобив стоманодобив, автомобилостроене, корабостроене и производство на синтетични влакна. Буквалното пренасяне на тези отрасли от европейското законодателство в българското предизвика недоволството на заместник-председателя на бюджетната комисия от квотата на Коалиция за България Георги Пирински. Според него тези сектори са избрани от Европейската комисия с цел да се създаде заетост в определени отрасли от икономиката на съюза, което не означава, че те са актуални и за България. Представителите на Министерството на финансите обаче уточниха, че ние не сме страна, която има право да променя общовалидните за целия Европейски съюз разпоредби, които са били регламентирани още при създаването му. Това можеше да стане, ако бяхме част от учредителите му, а ние се опитваме да присъединим към него чак след като той има вече 25 членове, всеки от които се е съягласил с общовалидните за съюза изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във