Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВКАТА НА ОРЪЖИЕ - РАМКА С РАЗЛИЧЕН РАЗМЕР И ЦЕНА

Шест месеца минаха, откакто задължителната застраховка Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие получи кръщелно. Но освен името й засега нищо друго около нея не е задължително. Нейните параметри и качества се определят единствено от преценката и целите на застрахователните компании.Създаването на такъв продукт се наложи от промените, приети на 22 октомври 2002 г. в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и покрива отговорността от настъпване на имуществени и неимуществени вреди в резултат на използване на оръжие от застрахования. Разбира се - за дейности, разрешени от закона.Тъй като в чл.14, ал.5 и ал.6 на закона се определят само физическите и юридическите лица, които трябва да се застраховат (фирми, извършващи охранителна дейност, или чиито служители използват огнестрелно оръжие, както и физическите лица, използващи огнестрелно оръжие за самоотбрана) и не са посочени никакви други конкретни изисквания по отношение на параметрите на застраховката, застрахователните компании предоставиха на пазара широк спектър от варианти на услугата.Клиентите трудно могат да се ориентират дали и къде да се застраховат. Това, че в тарифите фигурираха застрахователни премии и за ловно, и спортно оръжие, доведе до притеснения в съответните организации. Особено объркани бяха ловджиите, тъй като към март тази година трябваше да подновят ловните си билети около 100 000 от тях и те допуснаха, че ще им искат и застраховка при тази подмяна. Голяма част от ловджиите са пенсионери, които не могат да си позволят особени допълнителни разходи, макар че една застраховка би им спестила евентуални бъдещи непосилни плащания. Още повече че според статистиката делът на злополуки с ловно оръжие е по-голям, отколкото при охранителна дейност и самоотбрана и може да се разсъждава дали ловците трябва да се застраховат доброволно, или да бъдат задължени да го направят.По отношение на лимитите на отговорност и на застрахователните премии застрахователите условно се разделиха на две групи. Едните, например ЗПАД Булстрад, ЗПАД Алианц, ЗК Орел и др., предлагат застрахователни покрития със сериозно значение - над 10 000 лв., които са на поносима цена - около 15-20 лева. По-ниските лимити не са достатъчни да покрият разноските на застрахования при застрахователно събитие.Втората група дружества, изхождайки от застрахователната култура и икономическото състояние на българина, находчиво предложиха застраховки и от 5 лева. Възможността да се поеме новият ангажимент само срещу дребен този разход замъгли разсъжденията за нищожната отговорност на застрахователя - 1500 лв. за имуществени вреди и още толкова за неимуществени, и дали това въобще ще помогне на застрахования, ако той причини смърт на трето лице. От компания Орел, една от първите предложили на пазара тази застраховка, съобщиха, че са сключили над 2000 такива застрахователни полици, но през последните месеци желаещите намаляват. Според застрахователите това се дължи на факта, че се изчакваше излизането на Правилник за приложение на закона, който да конкретизира изискванията към този вид застраховане. Той се появи на 14 март 2003 г., но в него не се разглежда въпроса за задължителната застраховка. В чл.40, ал.2, където са изброени документите за издаване на разрешителни на лица, придобиващи огнестрелни оръжия, не се изисква изрично наличието на застрахователна полица. Както се казва - омагьосан кръг. Може би застраховката попада в следващата ал.3, където е предвидена възможността да се изискват и други документи от кандидатите за разрешителни.Остават открити въпросите за контрола по сключването на застраховката и наказателните мерки при неизпълнение на законовите разпоредби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във