Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВКАТА НА КРЕДИТИ - НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО ПРЕЗ 2004-А

До края на годината предстоят промени в Закона за застраховането. Става въпрос за хармонизирането на законодателството ни с европейското и прилагането на три директиви на ЕС за застрахователния бизнес, каза Стефан Стоилков, директор Разрешения и специализиран надзор на застрахователи и брокери в управление Застрахователен надзор към Комисията за финансов надзор. Към момента проектът все още се изготвя от експертите на надзора и трябва да бъде внесен в парламента през октомври. Това стана ясно на семинар в Банкя, организиран от финансовото министерство. Първата директива, която трябва да намери отражение в закона, се отнася за съзастраховането - разпределянето на отговорността по дадена полица между няколко компании с оглед да се намали рискът. То се практикува и сега, но тази дейност не е законово регламентирана. Терминът съзастраховане се използва само в едно указание на бившата Агенция за застрахователен надзор и е дефиниран само като понятие. Така че с приемането на въпросните промени тази практика ще може да бъде адекватно контролирана от надзорния орган. Предстои също увеличаването на минималния гаранционен капитал при застраховката на кредити и гаранции - съгласно друга директива на ЕС. Голяма част от постановките на тази директива са въведени в законодателството ни чрез приетата през февруари наредба за застрахователните и здравноосигурителните резерви. Затова ще бъде променено само приложението на Закона за застраховането към чл.48. Според този член, който бе променен в края на миналата година, се изисква гаранционният капитал да е в размер на 30% от границата на платежоспособността на дружествата, но не по-малък от посоченото в приложението. (Границата на платежоспособност е минималният размер на собствените средства, след като се приспаднат нематериалните активи, необходими, за да изпълнява застрахователят задълженията към клиентите си.) От акционерните дружества и клоновете на чуждестранни застрахователи сега се изисква размерът на гаранционния им капитал да е между 200 и 900 хил. лева. Европейските нива са между 400 хил. и 1.4 млн. евро. Според директивата, провизия от 1.4 млн. евро е нужна за всяка застраховка, по която годишният размер на премията за последните три финансови години превишава 2.5 млн. евро, или се равнява на 4% от общите премии по полицата. Третата промяна в закона ще е във връзка със застраховката Помощ при пътуване. Отново става дума за регламентиране на вече съществуваща практика. Доста от компаниите, както е известно, предлагат този продукт, но досега това не беше уредено в закона. Застрахователното законодателство ще бъде допълнено до 2005 г. и с три нови закона. Ще бъде създаден закон за застрахователния договор. Сега тази материя е регулирана само в Търговския закон. Ще се разработят и закон за застрахователните предприятия и закон за задължителните застраховки. Тук има една особеност - европейските директиви не ни задължават да приемаме нови задължителни застраховки, но и не го забраняват. Така че създаването на този норматив и съдържанието му е изцяло в правомощията на експертите на надзора или на депутатите. Що се отнася до Гражданска отговорност, както БАНКЕРЪ писа още при тазгодишната кампания за сключване на застраховката, тя неминуемо ще поскъпва, тъй като ще се обедини със Зелена карта за чужбина. До влизането на България в ЕС задължително ще трябва да се изравнят нивата й на отговорност с европейските, което няма как да не се отрази и на тарифите. Така в ЕС максималният размер на обезщетението за имуществени вреди е 100 хил. евро и 300 хил. евро за неимуществени вреди. Естествено при нас увеличението и на задължителните лимити, които се определят административно от ръководителя на управление Застрахователен надзор, и на премиите ще бъде постепенно и ще става всяка година. От 2005 г. пък застрахователите ще могат свободно да определят тарифите си, като сами преценяват политиката си и рисковете, които поемат. Вероятно при ценообразуването ще се вземат предвид и стажът и поведението на шофьора, а също и периодът, през който се използва автомобилът и територията, през която пътува. Което означава, че премията би могла да варира чувствително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във