Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВКА ЗА 2 МЛРД. ДОЛАРА КРЪЖИ ОКОЛО ЛЕТИЩАТА

Процедурата за избор на застраховател за първата най-голяма обществена поръчка през тази година вече е към своя край.На 24 януари Министерството на транспорта се спря на един от четиримата участници в конкурса за застраховане на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, държавно предприятие Ръководство на въздушното движение и петте най-големи български аеропорта: Летище Бургас, Летище Варна, Летище Горна Оряховица, Летище Пловдив и Летище София, представлявани от ГД ГВА. Те са и възложители на поръчката. Съгласно конкурса застрахователното покритие трябва да бъде пакет за всички възложители с отделни застрахователни полици. Общата застрахователна сума е за 2 млрд. щ. долара, а компанията, която ще сключи договор за застраховката, носеща загадъчното име АРИЕЛ, ще бъде оповестена в последния ден на януари.Изборът на застраховател за подобни обекти е относително понятие, тъй като българските компании не разполагат с достатъчен потенциал да изплатят евентуалните обезщетения и затова всички авиационни застраховки (включително и АРИЕЛ) се нуждаят от презастрахователно покритие. По тази причина избраният кандидат в седемдневен срок от определянето му трябва да пласира риска на международния презастрахователен пазар, ще рече - да посочи презастрахователен брокер, водещ презастраховател и последващ пазар, обясни за в.БАНКЕРЪ Вера Деянова от пресцентъра на транспортното министерство, но не пожела да назове спечелилия кандидат, нито кои компании са участвали в конкурса. В случай че лидерът не е в състояние да осигури адекватно презастраховане, за победител в конкурса ще бъде обявен вторият по успех кандидат.Мълвата на застрахователния пазар твърди, че участници в конкурса са ЗПАД Булстрад, ЗПАД Алианц България, ДЗИ-Общо застраховане и ЗАД Армеец. По принцип застраховката АРИЕЛ спада към продуктите на имущественото застраховане и представлява отговорност към трети лица, в случая - към пътници, самолети и други летателни средства на територията на летищата . Най-точното й съдържание се вписва в разширеното й наименование Отговорност на собственици и оператори на летища и отговорност на ДП РВД за функциите, изпълнявани от него по организация, управление на предоставеното гражданско въздушно пространство. Сключват я собствениците и операторите на летищата - във връзка с професионалната им отговорност. Военните рискове са допълнителна клауза към тази авиационна по своята същност застраховка. Затова освен основното покритие кандидатите в конкурса представят и покритие за рисковете, включващо отговорността на всеки от съвъзложителите за военни и сродни рискове според извършваната от тях дейност.И като всяка друга класическа застраховка за отговорност покрива имуществени и неимуществени вреди (смърт и трайна нетрудоспособност), причинени на трети лица. Според условията на конкретния конкурс полицата означава поемане на отговорността на посочения в нея застрахован за всяко едно събитие, състоящо се в телесно нараняване или персонална злополука или имуществена щета. За съвъзложителя ДП РВД застрахователната полица носи и риска по отношение на оборудване или въздухоплавателно средство в полет, както и отговорността за последиците от операциите на въздушната контролна кула.Застрахователна сума е 500 000 000 щ. долара за застрахования ДП РВД и 300 000 000 щ. долара за всеки от останалите застраховани, платими за всяко едно събитие, и 25 000 000 щ. долара, платими за всеки един случай на персонална злополука и в годишен агрегат (т.е. за всички злополуки в годината), включен в рамките на общата сума на застрахователното обезщетение. Важно условие в конкурса е възможността всеки застрахован да отправя искането си за заплащане на застрахователно обезщетение директно към презастрахователя, без задължение за възлагане. Срокът на договора за застраховка е от 1 февруари 2005 г. до 31 януари 2006 година. Критерий за оценка на офертите в конкурса е най-ниската цена, която предлагат участниците, а заплащането на застрахователната премия е по разсрочена схема на четири равни вноски за ГД ГВА и ДП РВД и на 12 равни вноски за останалите съвъзложители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във