Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ НАДЗОР ЗАИГРА ТВЪРДО

Защо се назначават квестори в МЗК Европа и в БВЗКВместо да разпуска по плажовете на родното Черноморие Комисията за финансов надзор изненадващо лиши от доверие две застрахователни предприятия - МЗК Европа и Българска взаимозастрахователна кооперация (БВЗК), и назначи в тях квестори за срок от шест месеца. Те поеха функциите във вторник (13 юли). В Международна застрахователна компания Европа квестор ще бъде Софрони Георгиев Атанасов, а в Българска взаимозастрахователна кооперация, Петър Вълчев Тончев, съобщиха от пресцентъра на КФН. КФН предприе тази мярка заради нарушения на Закона за застраховането, които констатира при текущите си проверки през 2004 година. Комисията е предприела мерки и срещу одиторите, заверили финансовите отчети на МЗК Европа и на БВЗК. Тя е отправила предизвестие към тях, че правата им ще бъдат отнети, тъй като са забелязали пропуските и грешките, но не са информирали за това.Трябваше да наложим тежка мярка, която съгласно Закона за КФН не подлежи на обжалване по съдебен път - сподели за в. БАНКЕРЪ Нуредин Кафелов, член на КФН, заместващ ръководещия управление Застрахователен надзор. - Ако не се постигне оздравяването на застрахователните компании, колкото и да е неприятно, ще се пристъпи към ликвидация.Принудителни административни мерки са приложени и към други две дружества - допълни Кафелов, но не пожела да назове имената им. Не е тайна, че има дружества, към които изискванията ни ще останат завишени. Те са и ще бъдат под лупа. Задължили сме тези дружества ежемесечно да информират надзора за изплатени обезщетения, като представят и извлечения от банковите си сметки за тези плащания. Когато преди четири месеца председателят на КФН Апостол Апостолов заяви, че при констатиране на груби нарушения на Закона за КФН и на Закона за застраховането може да се стигне до отнемане на лицензи, малцина го приеха сериозно, но очевидно комисията не смята да се шегува. През януари и февруари тя констатира нарушения на общите условия, тарифите и застрахователно-техническите планове при сключване на Гражданска отговорност за притежателите на МПС, за които бяха издадени актове, включително и на МЗК Европа. Наказаните дружества бяха превишили тавана от 28% от брутопремиите по Гражданска отговорност, които могат да се използват за реклама, за аквизационни разходи и др., определен със заповед на КФН. Средствата са изразходвани за многобройните бонуси и подаръци за клиентите на тази застраховка. Установено беше, че тези разходи са превишени със 100 процента. Така на практика по време на кампанията по Гражданска отговорност някои дружества са направили дъмпинг на премиите и е посегнато на останалите 72% от финансовите средства, отделяни за резерви. Европа беше цитирана от КФН и като некоректен платец по т. нар. регресни вземания между застрахователите при уреждане на Гражданска отговорност на МПС и Автокаско.Шест месеца по-късно МЗК Европа отново е уловена да нарушава застрахователно-техническите планове. Констатирани са и проблеми с инвестирането на активите на дружеството. Те са инвестирани в акции на дружества, които се намират в несъстоятелност, и в дружества, които не се търгуват на фондовата борса. Според надзорниците това е нарушение на чл. 52 от Закона за застраховането. Търговските дружества Алмит ООД, Гама кабел, Енергокомплект, Национален изследователски институт по транспорта и Увеселителен парк Тракия АД са придобили акции от капитала на МЗК Европа, като не са представили декларации, с които да удостоверят произхода на средствата си. Подписвани са неправемерно договори за финансова помощ между застрахователя и негови акционери. Сумите са значителни за мащабите на компанията. Констатирани са повече от 30 случая на забавено плащане на обезщетения за заведени щети по застраховките Автокаско. Доскоро изпълнителен директор на Международна застрахователна компания Европа АД бе Валентина Николова. Тя напуска този пост на 30 юни, тъй като договорът й е изтекъл. В момента компанията представлява Йорданка Ненчева, която очаква да бъде утвърдена за прокурист. Нямам пълномощия да отговарям за направените нарушения - обясни за в. БАНКЕРЪ Йорданка Ненчева. - Квесторът е натоварен да управлява дружеството ни. Нарушенията в компанията не са сериозни, а са предимно по отношение на застраховката Гражданска отговорност. Компания Европа внесе възражение в КФН, в което коректно отговори на критичните бележки. Ще оповестим първите резултати от проверките в началото на другата седмица на специална пресконференция.Капиталът на МЗК Европа АД е изцяло български и е разпределен между 45 акционери, от които 21 са юридически лица. Останалите 24 акционери са физически лица и притежават общо 2.15% от акциите на дружеството. МЗК Европа АД има 32 агенции във всички по-големи градове на България. Предлага над 35 вида застрахователни продукти по всички разрешени от закона застраховки, като печалбата на компанията за 2003 г. е 202 324 лв., почти два пъти повече, отколкото печалбата, реализирана през 2002 година. КФН наказа на 13 юли 2004 г. и Българска взаимозастрахователна кооперация (БВЗК). Мениджърите й са нарушили правилника за покритие на застрахователните резерви с активи (ДЦК, недвижими имоти, акции и облигации, банкови депозити, ипотечни облигации и т.н.). Установено е, че покритието е недостатъчно и не е спазено правилото за неговата диверсификация. Оказва се, че през изминалата 2003 г. всичките активи на кооперацията са били покрити с банкови депозити, което е нарушение на чл. 52 от Закона за застраховането. Констатирани са нарушения в счетоводното отчитане, поради което не може да се направи заключение за действителното финансово състояние на дружеството. Невъзможно е да се определи точният брой на член-кооператорите, не може да се установи и реалният размер на собствените средства и платежоспособността на дружеството. През 2003 г. на БВЗК са й съставени три наказателни постановления за 15 хил. лв., които тя не е платила. Възможно е на тези погрешни счетоводни отчети да се дължи впечатляващият ръст на премийните приходи на БВЗК за първото тримесечие на годината (от 2 хил. лв. през първото тримесечие на 2003 г. до 42 хил. лв. през първото тримесечие на 2004 г.).В офиса на БВЗК не беше намерен никой за коментар по нарушенията. Адресът и телефоните на кооперацията са променени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във