Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ УХАЖВАТ КЛИЕНТИТЕ С НОВИ ПРОДУКТИ

ЗПАД Булстрад отново е лидер на застрахователния пазар, сочи сравнението между финансовите резултати на компаниите от този сектор за първото тримесечие на 2002 година. Брутният премиен приход на дружеството към края на март е 39.46 млн. лева. Той отрежда на компанията пазарен дял в размер на 32.85 на сто. Този резултат представлява увеличение с близо 37% спрямо миналата година. Ръстът ни е над 50% в сравнение със заложеното като годишна прогноза. За месец април премийният ни приход е равен на 46.5 млн. лв., което е с над 60% повече от годишната прогноза, коментира неотдавна в интервю за в.БАНКЕРЪ Румен Янчев, изпълнителен директор на дружеството. Ръстът на Булстрад се дължи на увеличението в продажбите на почти всички видове застраховки. Такава тенденция се забелязва дори при продуктите, които тази година поскъпнаха. Такъв например е случаят със застраховката Гражданска отговорност, чиято цена се увеличи с 25%, но въпреки това търсенето й не намаля. Булстрад регистрира увеличение в продажбите и при имуществените застраховки, при застраховането на различните професионални отговорности, Злополука, Кражба, Пари на път, Медицински разноски и Строително-монтажни рискове. Според Румен Янчев, тези продукти вече започват да придобиват добро финансово измерение за дружеството. Булстрад беше лидер на пазара на общото застраховане още в края на 2001 г., когато реализира премиен приход от над 85 млн. лв., с което зае над 21% от пазара. Веднага след Булстрад се нарежда Алианц- България с премиен приход от 23.3 млн. лв. и с пазарен дял от 19.48 процента. С този резултат компанията избута ДЗИ от второто място, което институтът заемаше в края на миналата година.Възходът на ЗПАД Алианц- България започна още в последните месеци на 2001 г., когато от второто място и премийният приход на държавния застраховател го деляха само 233 000 лева. През първите три месеца на 2002 г. Алианц също пусна на пазара нови продукти. Очаква се през второто тримесечие дружеството да набере още по-голяма скорост, защото тогава ще излязат и първите резултати от продажбата на Зелена карта, която Алианц България предлага от април.На трето място през първото тримесечие на годината е ДЗИ-Общо застраховане Премийният приход на компанията към края на март е 14.24 млн. лв., а пазарният й дял- 11.85 на сто. Приходът й е с около 400 000 лв. по-малък в сравнение със същия период на миналата година. Според изпълнителния директор на дружеството Жанета Джамбазка, намалението се дължи на факта, че вноските по големите договори с корпоративните клиенти са разсрочени, а не са преведени еднократно, както е било през миналата година. Друга пречка е и проточилата се над две години процедура за приватизация, която по последни данни трябва да приключи в началото на август. Като цяло обаче държавният застраховател отчита ръст на комбинираните застраховки във валута, ДЦК и евро. Постъпилите премии са нараснали с около 70% спрямо същия период на 2001 година. Не бива да се пренебрегва и фактът, че през третото тримесечие на 2001 г. ДЗИ пак беше на трето място, но в края на годината успя да изпревари Алианц- България и се класира втори. На четвърто и пето място към края на март са съответно Бул Инс и ЗК Витоша Приходите и на двете компании най-вероятно ще продължат да вървят нагоре, благодарение на факта, че вече втори месец предлагат застраховката Зелена карта. Към предимствата на Бул Инс трябва да се прибави, че дружеството е един от лидерите в автомобилното застраховане. Компанията е първенец на пазара при застраховките Помощ при пътуване, МПС без релсови превозни средства и Разни финансови загуби. В животозастраховането съществена разлика в подреждането в сравнение с края на 2001 г. няма. Брутният премиен приход на сектора е 13.6 млн. лева. Лидерската позиция владее ДЗИ-Живот, който е с премиен приход в размер на 4.5 млн. лева. След него се нареждат Орел- Живот с 2.4 млн. лв. и Алианц-България Живот (2.2 млн. лв.) Голям и изненадващ напредък отбелязва и Добруджа М Живот, която е на четвърто място с 1.1 млн. лв. брутен премиен приход и 8.72% пазарен дял. За сравнение, през същия период на миналата година дружеството се е класирало на 9-о място от общо 10 компании. Основната причина за този успех е активизирането на застрахователния пазар сред земеделските производители в Северна България, коментират експерти. И тук прави впечатление изкачването на животозастрахователната компания Алианц- България Живот с една позиция нагоре. В края на миналата година тя беше на четвърто място, като пред нея беше Витоша Живот. Сега се класира в челната тройка. Предстои да разработим допълнителни медицински застраховки. Те ще покриват разходите за оперативно лечение или болничен престой. Продуктите ще се предлагат поотделно или в пакет, по избор на клиента, коментира в интервю за в.БАНКЕРЪ Пламен Ялъмов, член на изпълнителния комитет на Алианц България Холдинг. Все още основен проблем на животозастраховането е двукратното данъчно облагане: един път в самото начало при подписването на полицата, а след това се облагат премиите, припомнят застрахователи. Това е и една от основните пречки да се реализират по-големи приходи в сектора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във