Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТ БЪЛГАРСКИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖБИНА

Инвестициите на българските фирми в чужбина занапред ще могат да се застраховат в Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Новата услуга, която ще предоставя държавното ведомство, бе представена официално в сряда (9 февруари) на пресконференция от заместник- министъра на икономиката Радослав Бозаджиев и изпълнителния директор на БАЕЗ Дочо Карадочев. Застраховката ще покрива риска инвеститорите да не могат да обменят валута в съответната страна или да бъдат възпрепятствани да прехвърлят в България придобитите от вложението средства. Застраховката ще защитава инвестициите от евентуална експроприация, от национализация, конфискация и политически мотивирани актове на насилие като война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др. Максималното обезщетение, което те ще получат в случай, че настъпи някое от споменатите застрахователни събития, е 90% от застрахованата сума. Условията, на които трябва да отговарят българските компании, ако желаят да ползват услугата на БАЕЗ, са три: направената от тях инвестиция да е нова или чрез нея да се придобива право на собственост в чуждестранно дружество, както и вложението да бъде за период, не по-малък от три години. Освен това българският инвеститор трябва да е получил всички необходими разрешения от администрацията на приемащата държава и инвестицията да е съобразена с действащото там законодателство. Според Дочо Карадочев вече са налице и първите две фирми, които са решили да се възползват от възможността да застраховат своите инвестиции. Става въпрос за вложения на стойност между 7 и 8 млн. евро всяка. По данни на БАЕЗ в периода януари-октомври 2004 г. размерът на българските инвестиции в чужбина е бил над 20 млн. евро. Фирмите у нас ще могат да се възползват и от друга нова услуга на БАЕЗ - застраховка на акредитиви. Тя ще покрива неизпълнението на задълженията за плащане по акредитив и е от полза най-вече за банките.Бяха обявени и предварителните резултати от дейността на Българската агенция за експортно застраховане за 2004 година. Приходите й, включващи брутен премиен приход и постъпления от такси, са се увеличили близо пет пъти и са близо 1.246 млн. лева. Значително е увеличен премийният приход - стойността му достига близо 1.1 млн. лв. (срещу 262 хил. лв. за 2003 година). Реализираният премиен приход от дейността за сметка на държавата е 453 хил. лв., а от дейността за своя сметка - 645 хил. лева. Основната причина за това разпределение е фактът, че повече от 50% от българския износ е насочен към страните от ЕС, а плащанията по такива сделки БАЕЗ застрахова за своя сметка.Прогнозите са, че ръстът в премийните приходи ще се запази и през 2005 г., смята Дочо Карадочев, изпълнителен директор на БАЕЗ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във