Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАНЕТО ВЪРВИ БАВНО, ЗАТОВА ПЪК НАГОРЕ

Пролетта и лятото не са най-добрите сезони за застрахователите, сочи за пореден път статистиката за брутните премийни приходи, събрани от дружествата до 30 юни 2003 година. Ръст има, но ниският му размер показва, че по-скоро става дума за ефект от повишените цени на застраховките (като например задължителната Гражданска отговорност за автомобили), отколкото на сериозен интерес на населението към застрахователна защита. Събраните премии от общозастрахователните дружества в средата на тази година възлизат на 274.443 млн. лева. А в края на юни 2002 г. стойността им е била 214.802 млн. лева. Нарастването, което ще бъде малка утеха за работещите в този сектор, е малко над 27.7 процента. Все пак тенденцията е в посока на растеж. До края на годината на пазара ще се наместят още две компании - животозастрахователна и общозастрахователна (с основен непряк акционер Национална банка на Гърция). Нарастващата конкуренция вероятно ще ускори още оборотите, а предвидливите отсега бързат да заемат позиция. Около 70% от приходите са постигнати от първите четирима в класацията - ЗПАД Булстрад, ЗПАД Алианц България, ДЗИ - Общо застраховане АД и ЗД Бул Инс. Явно все още останалите дружества трудно успяват да си вземат от дела им. Отново най-голямо е довериетокъм Булстрад. Компанията е събрала премии от 61.827 млн. лева. При това положение е много вероятно в края на годината изпълнителният директор на дружеството Румен Янчев да се похвали с още по-сериозен резултат. В края на 2002 г. Булстрад прескочи психологическата граница от 100 млн. лева. Като се знае, че втората половина на годината е по принцип по-доходоносна, особено последния месец, заради кампанията по Гражданска отговорност на МПС, може да се очаква Булстрад да постави нов рекорд и нов праг пред амбициите си. Заявка за поне 100 млн. лв. премиен приход прави и ЗПАД Алианц България с второто си място и приходите от 49.912 млн. лева. Всъщност Алианц е единственото дружество с чуждестранно участие, което се чувства удобно на българския пазар и прави добър бизнес, като в същото време не поема излишни рискове. Третото място отново е за ДЗИ-Общо застраховане АД заради сериозния премиен приход от 38.617 млн. лева.Въпреки че работи предимно с автомобилно застраховане или всъщност точно заради това, Бул Инс е отново в първата четворка с резултат от над 38 млн. лева. При това ръстът в премиите на дружеството е стабилен - повече от 50 процента. Както каза за БАНКЕРЪ изпълнителният директор Йордан Кифов, в Бул Инс няма сезонност в приходите. Което пък означава, че в края на 2003 г. Кифов очаква сегашният резултат да бъде удвоен. ЗК Орел се изкачва от 8-о на 6-о място с брутни премии от 11.386 млн. лева. Важно е да се уточни обаче, че това е стойността на записаните премии - просто такава е счетоводната система на дружеството. Реално събраните премии са 9.701 млн. лева. Разликата се дължи на това, че някои от застраховките допускат разсрочено плащане. Но дори ако се отчетат само реалните пари, постъпили в компанията, това не предизвиква размествания в класирането. Следващият по приходи - ЗД Евроинс, има 9.707 млн. лв. събрани премии, каза Асен Христов, председател на надзорния съвет. Той подчерта, че лятото е слаб сезон, но въпреки това ръстът на приходите на Евроинс спрямо същия период на 2002 г. е много добър - над 48 процента. През отпускарския сезон компанията логично ще разчита на туристическите застраховки, допълни Христов. По думите му дружеството е монополист при полиците Гражданска отговорност за туроператори заради развитата си клонова мрежа. Лекият спад в премиите едва ли ще притесни сериозно ЗК Юпитер. Компанията е на 8-о място с 9.627 млн. лева. А намалението спрямо юни 2002 г. всъщност е символично - под един процент. Сериозният скок на ЗК Левски Спартак от първото тримесечие се оказа стабилен (поне към юни). Тогава дружеството се придвижи от 15-о на 10-о място, където се намира и сега. При това ръстът в приходите е повече от приличен - над 94 процента. На пръв поглед резултатите на ЗАД Армеец изглеждат сякаш има грешкаСъбраните премии до края на юни са 3.793 млн. лв., след като в края на март са били повече - 3.895 млн. лева. Както се казва - грешката е вярна. През март дружеството е сключило полица за застраховка на имуществото на химическата рота, подготвяна в с. Мусачево за Ирак - за почти 2 млн. лева. Но тъй като тя така и не замина, договорът не е осъществен и Армеец връща парите на Министерството на отбраната. Така че остатъчните приходи за предишното тримесечие са 1.868 млн. лева. Сензацията към края на март 2003 г. - ЗАД Виктория, е на 15-о място с 2.541 млн. лева. Но скоростта, с която компанията подобрява резултатите си, е забележителна. Ръстът спрямо юни 2002 г., когато Виктория се казваше Мел Инс, е почти 1500 процента. Но дори и да се сравнят постъпленията към края на полугодието с тези през първите три месеца на годината, отново има почти двоен растеж. Макар и на 16-о място много добро развитие показва и Хановер КООП. Дружеството е събрало премии от 2.172 млн. лв., което е със 134% повече от съответния резултат от 2002-ра. В областта на животозастраховането продължават тежките времена за компаниите. Не за всички, разбира се. Алианц България Живот се справя с пазара повече от отлично. Компанията има приходи от 6.304 млн. лева. Това е удвоение, ако гледаме предишното тримесечие и над 50% ръст спрямо юни 2002-ра. Според изпълнителния й директор Пламен Ялъмов, успехът се дължи на продажбата на истински животозастраховки със спестовен характер. Лихвите, които компанията предлага по тези полици, са били над 14% за 2000 г., над 10% за 2001 г. и над 8.5% за 2002 година. Клиентите на Алианц България Живот са предимно средни фирми със състав от 10 до 70-80 служители, допълни Ялъмов.С 1.114 млн.лв е намалял премийният приход на ДЗИ ЕАД в сравнение със същия период на 2002 г., но въпреки това дружеството остава на първо място по този показател.С 20% по-малко приходи спрямо юни 2002 г. (въпреки че застрахова всички служители на Главна данъчна дирекция в началото на юни) събира Орел Живот - 4.237 млн. лева. Продължава възходящото си развитие Ей Ай Джи Лайф България с премии от 4.014 млн. лв. и ръст от 64 процента. Сериозен спад имат Витоша Живот и Добруджа-М Живот. Постъпленията им съответно са 1.455 млн. и 0.789 млн. лева. Добре се представя и Граве България. През март дружеството имаше почти 600 хил. лв. премиен приход, а сега той е вече над 1.2 млн. лева. След като такъв ръст е възможен, значи има някакъв шанс и за животозастраховките. Щом едни компании успяват да привлекат повече клиенти, вероятно и другите могат да го направят. Изплатените обезщетения за първото полугодие на 2003 г. от всички общозастрахователни дружества са 90.9 млн. лв. срещу 91.021 млн. лв. за същия период на миналата година. ЗПАД Булстрад е изплатило 24.6% от тях, ЗПАД Алианц България- 19.34%, ДЗИ-Общо застраховане АД -14.28%, а ЗД Бул Инс- 10.97 процента.Отново най-голям е делът на изплатените обезщетения по застраховките на МПС. Той е 80.52% и е нараснал с 2.71% в сравнение с юни 2002 година. Това е признак за влошаване на застрахователно-техническите резултати на застрахователните компании предвид факта, че относителният дял на автомобилното застраховане в портфейлите им е най-голям.На следващо място по размер на обезщетенията са застраховките: Зелена карта - 11.23%, Пожар и природни бедствия- 8.66%, Щети на имущество - 2.86%, и Обща гражданска отговорност - 2.30 процента.На фона на намалелите приходи в животозастраховането заради промените в данъчното законодателство изплатените обезщетения са нараснали с 3 млн. лева. Най-много обезщетения са платени по застраховка Живот- 7.517 млн. лв., и по Женитбена и детска застраховка - 4.148 млн. лева.На ДЗИ АД се падат почти 50% от общия размер на платените суми, на ЗК Орел Живот АД - 23.3%, а всички останали животозастрахователни дружества имат под 10% от обезщетенията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във