Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАНЕТО СЕ ОПИТА ДА ВЛЕЗЕ В КНИГАТА НА ГИНЕС

2002-а може да се определи по много начини, но не и като скучна по отношение на българските застрахователи. Тя започна с кардинална промяна - бе създадена нова надзорна институция - Агенцията за застрахователен надзор (АЗН). Така бе премахната абсурдната ситуация един държавен орган да наблюдава едновременно застрахователния и хазартния бизнес, както беше през 2001 година. По ирония на съдбата обаче АЗН завършва своя жизнен път още в първите месеци на новата 2003 година. И въпреки че президентът Георги Първанов наложи вето върху закона за създаването й, депутатите със сигурност ще го прегласуват още през януари. А до март АЗН ще бъде погълната от бъдещата мегакомисия за финансов надзор. Очаква се директорът на АЗН Румен Гълъбинов да продължи да изпълнява функциите си, но вече като заместник-председател на новата институция. Все пак последната дума ще имат народните избраници. Застраховането отбеляза през 2002 г. най-бурно развитие от всички икономически сектори в страната. Нарастването на брутния премиен приход на дружествата надвиши 20%, с което се подобри, макар и минимално, показателят за застрахователно проникване, т.е. делът на застраховането в брутния вътрешен продукт. В края на миналата година той беше 1.61%, което е обидно малко в сравнение с равнището му в редица страни от Западна Европа (около 10%). Но дори и в страните от Централна Европа този показател е 3-4 процента. У нас очакванията са за 2002 г. този процент да доближи 2.5. От общо 32 застрахователни компании седем смениха основните си акционери. С това браншът премина изцяло в частния сектор (с изключение на Българската агенция за експортно застраховане, чиито функции и специфика я определят като приоритетно държавна).Една от най-важните сделки бе приключването на затлачилата се с години продажба на бившия Държавен застрахователен институт. Приватизационната процедура завърши на 10 септември, когато новият собственик - контролираната от банкера Емил Кюлев фирма Контракт София, се разплати напълно с Агенцията за приватизация. Емил Кюлев пое изцяло управлението както на общозастрахователната, така и на животозастрахователната компании. Освен че даде 21.5 млн. евро за 80% от ДЗИ, банкерът започна веднага да налива в застрахователното дружество нови инвестиции, за да създаде солидна финансова група ДЗИ-РОСЕКСИМБАНК. По подобен сценарий се развиха събитията и с другото държавно застрахователно дружество Армеец. То бе закупено през юли от външнотърговската компания Химимпорт за 4.3 млн. лева. Новият собственик веднага започна да изпълнява стратегията си за съвместяване на дейностите между Армеец и ЦКБ, която бе придобил малко по-рано - в края на 2001 година. Станахме свидетели и на първата промяна на собственост (след лицензирането на застрахователните компании през 1998 година), при която чуждестранен акционер продаде акциите си в местна компания на български инвеститор. В края на юли мениджърите на частната фирма Маккар Славка Иванова и Чавдар Държиков се споразумяха с виенското дружество Гарант да изкупят дела му в общозастрахователната компания Юпитер. С последвалото увеличение на капитала на застрахователя Макар стана собственик на 82.7% от него. Общият му размер сега е 8.5 млн. лв., а компанията успя да се пребори с множеството проблеми, сред които дори заплахата да й бъде отнет лицензът и да подобри позициите си в класацията на застрахователите според премийните й приходи.В края на септември на българския пазар стъпи най-голямата австрийска застрахователна компания Винер Щетише, която дълго време проучваше възможностите за инвестиция у нас. Тя придоби 90% от общозастрахователното и животозастрахователното дружество Български имоти. Два месеца по-късно австрийците решиха да налеят в тях още 5 млн. лв. за удвояване на капитала им. Бившите мажоритарни собственици на двете дружества - Данчо Джиков и Ангел Крайчев, вече ще притежават общо около 5% от акциите. Джиков стана заместник-председател на надзорните съвети на двете компании, а Крайчев седна на председателското кресло в двата управителни съвета. Твърде вероятно е скоро Български имоти да започне да си сътрудничи с БИОХИМ, която бе закупена от Банк Аустрия - миноритарен акционер във Винер Щетише.Последната по-съществена промяна в застрахователния сектор бе промяната на собствеността в застрахователното дружество Мел Инс, което влизаше в структурите на сливенската бизнесгрупа Мел инвест холдинг. Всички акции на застрахователя бяха прехвърлени на Мел финанс - друга фирма на холдинга, а тя от своя страна бе продадена в края на ноември на офшорната компания Долтекс корпорейшън. Така Мел Инс се сдоби с нов собственик, когото всички на финансовия пазар сочат като фирма, свързана с Корпоративна банка. Потвърждава го и фактът, че между кредитната и общозастрахователната институции бе сключено споразумение за сътрудничество, а в надзора на преименуваното на Виктория дружество влязоха шефовете на банката Цветан Василев и Янко Иванов. За управлението на Виктория пък бяха привлечени бившият изпълнителен директор на ДЗИ - Общо застраховане Данчо Данчев и ексшефката на ДЗИ ЕАД Жанета Джамбазка, които напуснаха застрахователния институт след приватизацията му. Те на свой ред доведоха в компанията доста от сътрудниците си, с които са работили в ДЗИ.През миналата година бе направен само един ремонт на Закона за застраховането, което само по себе си е голямо постижение. От написването му преди шест години досега той е променян цели 14 пъти. С последните промени в него юридическите лица получиха правото да действат като застрахователни агенти, като по този начин се даде възможност туроператорите и банките да станат алтернативен канал за продажба на застраховки. Премахна се разрешителният и се въведе регистрационен режим за придобиването на акции в застрахователни компании. Въведе се изискването за задължителна преддоговорна информация, която застрахователят е длъжен да предостави на клиентите си. Въпреки всички преработки в норматива специалистите в застраховането смятат, че все още съществува несъответствие между действията на надзорния орган - АЗН, гласуваните от Народното събрание изменения и изискванията на застрахователната индустрия. Вече има планове до 2005 г. да бъдат създадени цели пет нови закона на мястото на стария, които да регламентират работата в бранша.През отминалата година бе осъществена още една значителна стъпка към отстраняване на старите недоразумения в застраховането. Най-накрая, след дълги разпри между АЗН и Асоциацията на българските застрахователи, а така също и между самите застрахователи, създаденото в края на 2001 г. национално бюро Зелена карта започна да функционира. Това стана на 1 април, а наличието на специализиран орган, който да регламентира продажбата на зелените застраховки - Гражданска отговорност за чужбина, придвижи България по-близо до нормалната застрахователна практика в страните от Централна и Източна Европа.Повечето застрахователи прогнозират интересно развитие и ръст на сектора и през новата година, като не изключват да има още промени сред компаниите, консолидиране и преструктуриране на пазара. Потенциалът за развитие е много силен, за което свидетелства и интересът на някои чуждестранни застрахователи към инвестиции в България въпреки затрудненията на индустрията в световен мащаб.

Facebook logo
Бъдете с нас и във