Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАНЕТО ПОВИШИ ПРИХОДИТЕ СИ ПРЕЗ ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА

Отчетът за състоянието на застрахователния пазар през първите девет месеца на 2004 г. показва, че има ръст и в приходите, и в изплащането на обезщетения в общото застраховане и в животозастраховането, оповести пресцентърът на Управление Застрахователен надзор към Комисията за финансов надзор. Премийният приход на 20-те застрахователни компании по общо застраховане е 487 490 239 лв., което е със 17.96 % повече от премийния приход за същия период на миналата година. Изплатените обезщетения също са с 13.14% повече от миналата година - 162 480143 лева. В животозастраховането премийният приход е 61 799 000 лв., т.е. с 25.32% по-голям от премийния приход за деветмесечието на 2003 г., а обезщетенията са 24 980 000 лв., което е с 3.75 на сто повече от миналата година.Нетната печалба на всички 20 застрахователи в общото застраховане е 37.8 млн. лева. Пет от дружествата отчитат загуба за изминалото деветмесечие. Това са ЗАД Виктория АД (1.35 млн. лв. загуба), ХДИ ЗАД (загуба от 718 000 лв.), Кю Би И Интернешънъл Иншуранс Лимитид (228 000 лв. загуба), ЗК Български имоти АД (30 000 лв. загуба) и Интерамерикан България ЗАД (19 000 лв. загуба).Дванадесетте животозастрахователни и взаимозастрахователни кооперации реализират обща печалба от 4.24 млн. лв. за деветмесечието на 2004 година. На загуба са две дружества - ЖЗК Гаранция ДСК АД (182 000 лв. загуба) и Българска взаимозастрахователна кооперация (81 000 лева загуба).

Facebook logo
Бъдете с нас и във