Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАЩИТАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ ОПЛЕТЕ В ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ

СИНХРОНИЗАЦИЯКриво-ляво, законопроектът за защита на потребителите успя да мине на първо четене в пленарната зала на парламента. И депутатите, и експертите са единодушни, че сега действащият закон, обнародван през април 1999 г., на всяка цена трябва да бъде ремонтиран. Най-малкото, за да се приведе в съответствие с европейските директиви за общата безопасност на стоките и услугите, за свързаните с тях гаранции, за продажбите от разстояние и за ползването на имоти за определено време (т.нар. time share). Колкото и да са единодушни за целите обаче, народните представители имат безброй различни схващания как да се постигнат те. Заложената в новите текстове философия е съвсем различна от досегашната, тя се подчинява на икономическата теория за обръщане на производството към потреблението - обясни пред БАНКЕРЪ Емил Алексиев, експерт от отдел Потребителска защита в икономическото министерство и един от съавторите на проекта. - Този закон е една от предпоставките за интегрирането на страната ни в единния европейски пазар. Но опозицията не спести критиките си и директно обвини вносителите, че само формално са превели европейските директивиЗаконопроектът е калпав и по-скоро ще навреди на пазара, отколкото да помогне, категоричен бе Йордан Нихризов от ОДС. Никой не защитава лоялните производители и търговци от нелоялните потребители, добави Никола Николов от СДС. Впрочем последното няма и как да стане, защото новият проектозакон няма претенции да регулира търговията. Навремето обединиха две различни материи в един норматив, като не написаха отделни разпоредби за търговията. Затова и действащият днес Закон за защита на потребителите и правилата за търговия е срам за юридическото съсловие - уверява изпълнителният директор на Федерацията на потребителите Павел Кърлев. - Най-големият му порок е, че той не дава защита по отношение на храните, водите, тютюните и енергетиката - все области, за които действат специални разпоредби. В този смисъл новият проект е много по-съвършен. Разбира се, в него има и някои непрецизирани формулировки. Например запазва се статуквото за контролните органи. Надявам се между първо и второ четене депутатите да коригират това и да създадат единен орган за надзор на пазара, както е във Франция, Холандия, Германия и Великобритания. Ако нещо ме смути от изказванията в пленарна зала, то е, че повечето народни представители и хабер си нямат от тази материя.Самите автори признават, че написването на законопроекта не е било никак лесна работа. Трудностите идват преди всичко от неразвитите още пазарни отношения у наслипсата на редица търговски практики, познати в съвременния свят, както и от пасивността на българските потребители. Съвсем на тъмно е написана глава 7, която регламентира условията и реда за придобиване на право на ползване на недвижим имот за определен период просто защото в България почти не се предлага такава услуга. Не са разпространени и описаните в глава 4 дистанционни продажби поради недоверчивостта на българина, който предпочита да огледа внимателно стоката в магазина. Петте години, през които се прилага сегашният закон, показаха, че силата е в потребителя, а не в администрацията и написаните от нея норми - коментира председателят на Българската национална асоциация на потребителите Богомил Николов. - Но, за разлика от европейците, ние сме изключително пасивни. Българският потребител предпочита някой друг да отговаря за неговите права, друг да му осигурява качеството на стоките и услугите, а не той сам да го изисква. Преходът му предостави отговорности, които той възприе като бреме. Тъкмо по тази причина Николов е убеден, че някои текстове в новия проект ще си останат неприложими. В раздела за гаранциите например е записано, че при рекламация търговецът е длъжен до месец да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Връщането на дефектни продукти в рамките на гаранционния срок е масова практика в развитите европейски държави и в САЩ, и то не по силата на някаква разпоредба, а заради голямата конкуренция между отделните търговциЕвропейските директиви са написани за богати икономики. Там не е проблем да връщаш чифт обувки през 20 дни и продавачът да ги заменя, стига да имаш достатъчно свободно време да го правиш. У нас потребителят е неплатежоспособен и цената от 30 или 40 лв. е достатъчно основание той да си потърси правата. Но те едва ли ще бъдат доброволно удовлетворени от един търговец, който при малкия си оборот не може да си позволи дори и 5% брак, казва Николов. Бъдещият закон ще наложи цените на всички услуги и стоки (включително имотите) да се обявяват в левове и в тях да е включен ДДС. На практика на обозначаването на цените е посветен цял раздел. Такова разточителство няма нито в германския, нито в холандския закон. В тях са записани по две разпоредби как да се обозначават цените, тъй като на никой германски или холандски търговец не би му хрумнало да ги посочва в друга валута освен в евро. Този раздел е пример как българският законодател се е постарал да предвиди всички шмекерии, с които би могъл да се сблъска купувачът. Така се е стигнало до един свръхзакон от 235 члена, който едва ли някой потребител ще има търпението да прочете, смята Богомил Николов. Според него авторите са се престарали и по отношение на регулациите в сферата на услугите. Щом новият документ влезе в сила, клиентите ще имат право на рекламация дори и пред фризьор, масажист или маникюрист.Най-спорна се очертаваглава 3 - Заблуждаваща, непочтенна и сравнителна реклама, с която се въвежда Директивата за сравнителната реклама. Запознати твърдят, че текстовете й пораждат противоречиви тълкувания и в държавите от общността заради отсъствието на единна практика. У нас авторите на проектозакона са приели, че сравнителна е всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурента или предлагани от него стоки или услуги. Привържениците й обаче смятат, че тя осигурява прозрачност и конкуренция на пазара и стимулира производителите и търговците непрекъснато да следят за качеството и характеристиките на стоките. Чрез сравнителната реклама потребителят получава пълна информация за даден продукт и има възможност да направи по-мотивиран избор. Ако една стока има слабости, първо ще ги забележи конкурентът, а не купувачът, изтъква Богомил Николов. И неговата организация, и федерацията на Павел Кърлев посочват като най-голямо достойнство на бъдещия норматив правото на потребителите да завеждат колективни искове не за претърпени щети, а за съществуващи рискови предпоставки, най-вече при договорите с общи условия - т.нар. типови договори. Като друго предимство се изтъква възможността една непочтена или заблуждаваща реклама да бъде забранена с административен акт на Комисията за защита на потребителите и правилата за търговия, а не с решение на съда, както бе досега. Проектозаконът предвижда и извънсъдебно помирително производство, както това се прави в модерния свят. Формално погледнато, тези неща бяха уредени и от стария закон - ако купите дефектна стока и търговецът откаже да ви я замени, имате право да се обърнете към помирителна комисия или да заведете съдебен иск. Само че явяването пред комисията е доброволно за продавачите, а пък воденето на съдебни дела срещу тях може да се окаже икономически неизгодно, ако искът е за малка сума. В последна сметка потребителите трябва да са наясно с правата си. Дори ако им се наложи да прочетат закон с 235 члена. Светлана ТодороваКАРЕ: СИНХРОНИЗАЦИЯБъдещият Закон за защита на потребителите ще въведе изискванията на голяма част от съществуващите европейски директиви в тази област:- за обозначаване на цените на стоките, предлагани на потребителите;- за заблуждаваща реклама;- за сравнителна реклама;- за договори, сключвани извън търговските обекти;- за договорите за продажба от разстояние;- за общата безопасност на стоките;- за продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции;- за отговорността на производителя за вреди, причинени от дефект на стока;- за неравноправните клаузи в договорите, предлагани на потребители;- за договорите за предоставяне на правото на ползване на недвижим имот за определено време;- за защита на колективните интереси на потребителите и за издаване на разпореждания за преустановяване на търговски практики, които са в нарушение на законодателството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във