Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАПОЧВА ОСРЕБРЯВАНЕТО НА БЕЛОПАЛ

След повече от тригодишни съдебни спорове около несъстоятелността на Белопал производителят на стъкло достигна до неизбежното осребряване на активите. Разпродажбата ще се извършва едновременно от две заинтересовани институции - от Агенцията за държавни вземания (АДВ) и от синдика Елвира Танчева. Подобен търг ще се състои на 18 март и на него АДВ ще предложи за продан автоматична линия за огнеупорно стъкло и други вещи на предприятието с обща начална цена 330 хил. лева.Активите на Белопал са за около 24.6 млн. лв., като 12 млн. лв. е стойността на неговите сгради. Това обаче е ориентировъчна сума, тъй като не е правена оценка на цялото имущество. Върху част от него са наложени възбрани и запори от Агенцията за държавни вземания, която в случая представлява хазната и НОИ. Приетите вземания на кредиторите пък са на стойност 20.7 млн. лева. На първо място в списъка са задълженията, обезпечени с ипотека (912 хил. лева). На второ са дълговете с упражнено право на задържане (над 16 млн. лв.). Става дума за вземанията на държавата, заради които е наложен запор върху имуществото. В тази група би трябвало да попада и Булгаргаз, тъй като дълговете към него трудно биха се побрали в сумата на необезпечените вземания на доставчици, които са 1.7 млн. лева. Според Танчева газовият монополист има да получава около 12 млн. лева. Тя твърди, че Булгаргаз не е поискал обезпечаване на тези вземания чрез възбрани и други мерки. Интересното е, че отчетът на Белопал в ИНТЕРНЕТ-страницата на фондовата борса (въпреки че е фалирало, дружеството все пак е публично) показва сериозно разминаване между приетите от синдика вземания и тези, които се водят в баланса на предприятието (19 млн. лева). Оказва се, че синдикът е одобрил по-големи дългове на Белопал, отколкото самата компания е склонна да признае. Причината за това е, че след решението за несъстоятелност, вземанията с ненастъпил падеж стават изискуеми, обясни синдичката Елвира Танчева.Фалитът на Белопал бе поискан през 2000 г. от Булгаргаз, към който се присъедини и АДВ. Първоначално дълговете към газовия монополист бяха 5 млн. лв., а общите задължения на предприятието прехвърляха 10 млн. лева. Адвокатите му обаче тогава твърдяха, че заводът може да се разплати с кредиторите си, изтъквайки, че неговите активи значително превишават задълженията му. Така през пролетта на 2001-ва Варненският окръжен съд отхвърли иска.Дружеството, което междувременно премести адресната си регистрация в Търговище, бе обявено в несъстоятелност чак на 18 юни 2003 г. с решение на Варненския апелативен съд. Той отмени решението на окръжните магистрати от 2001-ва и наложи частична възбрана върху някои имоти на длъжника.Най-голям акционер в Белопал е Наш дом България холдинг, който държи 34%, а 29% има друг бивш приватизационен фонд - Труд и капитал. Досега стъкларският завод е натрупал загуба за 13.8 млн. лв., като само през миналата година те са били за 2.7 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във