Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАПОЧВА КОНСОЛИДАЦИЯ В СТЪКЛАРСКИЯ БИЗНЕС

Първото официално обединение в българската стъкларска индустрия ще се състои след Нова година. Вливането на столичното предприятие Стинд АД в пловдивския завод Дружба АД ще узакони лидерската позиция в бранша на гръцката компания Юла глас. Тя приватизира двете фирми през 1997-1998 г. чрез регистрирани подразделения в Кипър - съответно Гласинвест и Барек овърсийз лимитед. Изглежда, е дошъл моментът южните ни съседи да окрупнят бизнеса си у нас, защото ръководството на Дружба АД, което е публично дружество, вече е направило първите постъпки за обединението пред Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при преобразуване на компания тя трябва да разполага с план, изготвен от независими експерти с необходимата квалификация и опит. Те трябва да представят доклад пред акционерите за финансовото състояние на преобразуващите се дружества. Докладът и параметрите на плана трябва да бъдат одобрени от ДКЦК и чак след това може да се свикат общи събрания на Дружба и Стинд, които да гласуват за вливането. В момента процедурата е на възможно най-ранен етап - Дружба представи в комисията имената на двамата експерти, които ще изготвят плана за преобразуване. За Стинд това изискване не се отнася, тъй като не е публично дружество и акциите му не се търгуват на фондовата борса. Независимите експерти трябва да оценят колко струват двете обединяващи се компании и каква е цената на една акция на всяко от тях. Недоволните от цената на вливането акционери ще имат правото да поискат от Дружба АД да изкупи книжата им на определената от оценителите цена. В последно време акциите на пловдивския стъкларски завод се изкупуват от мажоритарния му гръцки собственик по 2.50 лв. всяка. Продажбите на софийския и пловдивския завод бяха между големите приватизационни сделки през 1997-1998 година. Стинд бе продаден за 4.05 млн. щ. долара, а Дружба - за 20 млн. щ. долара. И очевидно са сред добре работещите предприятия в бранша, след като изнасят над 50% от продукцията си и въпреки това държат най-голям дял на българския пазар на стъклени бутилки и буркани. Основен конкурент на двете обединяващи се дружества е плевенският завод Рубин, докато останалите заводи в бранша са в лошо състояние. Приходите на Дружба за първите шест месеца на годината са почти 30 млн. лв., а печалбата - над 4.3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във