Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАПОЧВА ГОЛЯМОТО НАСЪРЧАВАНЕ НА БИЗНЕСА

Депутатите от парламентарната икономическа комисия най-сетне дадоха шанс на законопроекта за насърчаване на предприемачеството да стигне до пленарната зала. Той беше депозиран в Народното събрание още през ноември миналата година, но поради непрецизни юридически постановки неговото обсъждане в комисията бе отлагано неколкократно. Сега единственият текст, който допълнително трябва да се уточни от вносителите му идния вторник (27 април), е свързан с ролята на Насърчителна банка при гарантирането на заеми, предоставяни на малки и средни предприятия. Самият законопроект, който след приемането му от Народното събрание ще отмени изцяло действащия от 1999 г. Закон за малките и средните предприятия, удивително напомня приказката за пременения Илия. Като цяло текстовете му не казват нищо ново, освен че въвеждат европейските критерии за макро-, малки и средни фирми и регламентират сливането на две агенции - тази за малки и средни предприятия и за насърчаване на търговията. А иначе със същия успех обединяването им можеше да стане и с решение на Министерския съвет. С новия закон искаме да генерираме и стимулираме общата предприемаческа култура, от една страна, и от друга, да направим чисто структурни промени в институциите към държавната администрация, имащи отношение към политиката за предприятията, заяви пред в. БАНКЕРЪ заместник-министърът на икономиката Димитър Ивановски. По неговите думи с промените ще се въведат и нови мерки за стимулиране на предприемачеството.Председателят на Агенцията за малки и средни предприятия Ангел Деспотов пък вижда в новия нормативен документ два важни момента. Първият е свързан с европеизацията на понятията малки и средни фирми. Както и досега, основен критерий при определянето на статута им ще е числеността на персонала. За макрофирма ще се смята тази, в която работят до десет човека, за малка - до 50 души, а за средна - до 250 служители. Ще се въведат и нови, значително по-високи финансови показатели за тези предприятия. Ако досега една фирма се е приемала за малка при годишен оборот до 1 млн. лв., с новия норматив този праг ще се увеличи до 13 млн. лева. В категорията средни ще влизат фирмите с годишен оборот до 78 млн. лв. (при сегашни 3 млн. лв.) и балансова стойност на активите до 52 млн. лева. В проектозакона обаче нищо не се казва за дружествата с малоброен персонал и с висока ефективност, каквито има немалко в търговията на едро и в сферата на финансовите услуги. В този смисъл европейската дефиниция е малко ограничаваща, но тя по никакъв начин не засяга самите фирми, коментира Ангел Деспотов. Вторият важен аспект в законопроекта, според Деспотов, е промяната в структурата на Агенцията за малки и средни предприятия и по-точно преобразуването й от държавна в изпълнителна към министъра на икономиката. Агенцията и сега формулира политиката по отношение на дребния бизнес, но председателят й не участва в заседанията на Министерския съвет, а комуникацията с кабинета става чрез ресорния министър. Това създава затруднения, които ще бъдат преодолени с предстоящата трансформация, убеден е Деспотов. Депутатите от икономическата комисия отхвърлиха предложенията на Гиньо Ганев, Радослав Илиевски и Йордан Нихризов за създаването на Гаранционен фонд за малки и средни предприятия в размер на 50 млн. лева. Заместник-министър Ивановски обясни, че конкретните мерки и схеми за финансирането им ще залегнат в годишните програми, разработвани от икономическото министерство, съобразно бъдещата Национална стратегия за подпомагане на предприемачеството. Необходимите средства пък ще бъдат предвидени в бюджета на ведомството на Лидия Шулева. На този етап не искам да коментирам конкретни суми, въпреки че бюджетната процедура за 2005 г. вече започна. Със сигурност обаче мога да кажа, че още през тази година в рамките на бюджета на министерството ще настояваме да бъдат насочени средства за финансирането на иновационни проекти и на проекти за енергийна ефективност, подчерта Ивановски. По предложение на председателя на икономическата комисия Валери Димитров в законопроекта ще влезе и текст, който ще определи новата мисия на Насърчителна банка. Освен че ще прави оценка на кредитния риск на фирмите, които кандидатстват за финансиране пред търговските банки, тя ще бъде и техен гарант. По този повод и по предложение на експертите от икономическото министерство от проекта изцяло отпадна глава Финансиране. Обяснението на Димитър Ивановски е просто и ясно: На практика тя не казваше нищо особено. И в момента министерството реализира програма за стимулиране на предприемачеството и по-точно за започване на бизнес в четири области по програмата Джобс (JOBS) на Американската агенция за международно развитие (USAID). Предоставяме средства и по грантови схеми на потенциални предприемачи. Достатъчно е те да имат добра идея за бизнес. Разбира се, след разработката на стандартния бизнес план тя се оценява от съответната комисия. Експерти и депутати са на мнение, че новият закон ще влезе в сила до края на тази парламентарна сесия. Друг е въпросът как ще заработи. Във всеки случай от близо година чиновниците в двете агенции - за насърчаване на търговията и за малките и средните предприятия, треска ги тресе в очакване на предстоящото сливане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във