Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАПАДНА ЕВРОПА ЩЕ ТРЯБВА ДА ЗАТВОРИ ПОНЕ 50 РЕАКТОРА

Доцент Емил Вапирев, председател на Агенцията за ядрено регулиране, пред в. БАНКЕРЪГ-н Вапирев, след като правителството обеща да затворим блокове III и IV в АЕЦ Козлодуй през 2006 г., какви са шансовете за някакъв по-благоприятен за нас резултат от обещаната партньорска проверка? - Агенцията за ядрено регулиране е изолирана от преговорния процес. Практиката от 1991 г. насам обаче показва, че се изпускат всички условия, а се четат само ангажиментите. В случая той е еднозначен - вторите два малки енергоблока трябва да бъдат затворени през 2006 година. Така че договореностите са безусловни. На какви критерии трябва да отговарят те, за да бъдат признати от ЕС за безопасни?- В Евросъюза засега няма единни критерии и стандарти за ядрена безопасност. Очаква се такива да бъдат приети и да влязат в сила през 2004 година. Във всеки случай приемането на общи европейски норми е нещо изключително положително, защото ще премахне влиянието на непредсказуемия политически фактор. А зад политиката все пак се крие икономически интерес. Еврокомисарят Лайола Де Паласио предложи две директиви. Едната е за безопасност на ядрените инсталации, а другата за управление на радиоактивните отпадъци и ядреното гориво. Първата се основава на стандартите на Международната агенция за атомна енергетика, но с допълнителната уговорка, че те непрекъснато ще се повишават. Не знам обаче как Англия и Франция например ще приемат тези идеи на г-жа Де Паласио, защото не е изключено и те да имат проблеми с някои блокове.Искате да кажете, че и на тях може да им се наложи да затворят някои от реакторите си?- Това е въпрос на бъдещата единна европейска регулация. Ако оценките са обективни, Западна Европа трябва да затвори поне 50 реактора.Възможно ли е проектодирективите да бъдат бламирани?- Място за каквито и да е прогнози няма. Но смятам, че все още не е дошло времето за такива стандарти, доколкото те вероятно ще са неприемливи за някои страни. По отношение на регулирането Англия, да речем, има много различен подход в сравнение с този на Франция или Германия. Всяка държава си има национални особености. Евратом, която ще е европейският регулиращ орган, ще инспектира предимно националните регулаторни институции. И ми е интересно по каква методика ще ги инспектира, след като те не си приличат една с друга. Отговарят ли III и IV блокове в Козлодуй на тези европейски правила?- Категорично да! И не мисля, че в това отношение има място за притеснения. Така или иначе, трябва по-внимателно да изучим директивите и да видим какво точно ще влезе в новите стандарти.Добре, тогава не може ли да се преодолеят опасенията на Европа?- Основните опасения са в липсата на защитна обвивка. Мисля, че с разумни средства това може да се компенсира. В момента централата довършва модернизацията на блокове III и IV, след която ще бъдат изпълнени всички експертни препоръки по безопасността им.При това положение какви, според вас, са истинските причини за тяхното затваряне?- Обикновено се цитират политическите причини и поетите ангажименти.Тръгна ли процедурата по дългосрочното лицензиране на двата енергоблока, за които говорим?- Централата заяви намерения за това и е необходимо в най-близко време да подаде всички документи - част от тях вече са при нас. Привършваме вътрешната проверка, а външната ще извърши Българската академия на науките, с която имаме договор. Освен двете експертизи ще бъде изготвена и оценката на остатъчния ресурс, която всъщност играе ролята на т.нар. периодична проверка на безопасността. Това е документът, който се изисква навсякъде по света при кандидатстване за дългосрочен лиценз. За да се издаде такъв документ обаче, трябва да се каже какво е състоянието на блоковете в даден момент и степента на съответствие с нормативните разпоредби. Необходимо е да се разработи и прогноза за тяхното състояние през целия период, за който се иска лиценз. Друг е въпросът, че в САЩ, според оценките на тяхната Комисия по ядрено регулиране, 85% от съществуващите сега 103 ядрени блока ще поискат лиценз за още 20 години. Освен това други шест реактора там, които са спрени за извеждане от експлоатация, се модернизират и ще бъдат пуснати отново. Примерът е еталонен за един разумен подход. В Канада два спрени реактора (по съвпадение III и IV блок на площадката Брус А) сега също се модернизират при цена около 400 млн. канадски долара за всеки, за да бъдат пуснати. Компанията, която ги модернизира, преценява, че това е по-лесно, отколкото да строи нови мощности. Има и държави, където лицензът е безсрочен. Той се дава за експлоатация и е валиден, докато блокът удовлетворява изискванията на националния регулаторен орган. Не виждам причина блокове III и IV у нас да не получат дългосрочен лиценз.Бихте ли споделили вашата лична позиция?- Мога да кажа, че на експертно ниво нямаме никакви проблеми с хората, с които контактуваме в Брюксел. В Агенцията ни за ядрено регулиране не бива да има никакъв примес на политическо решение. Ако има съмнение, че някои решения са продиктувани от политически съображения, тази агенция просто трябва да се закрие. Тя е експертен орган и преди всичко е необходимо да бъде независима политически и финансово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във