Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАЛАГАМЕ НА АГРЕСИВНА ПОЛИТИКА В ЕНЕРГИЙНИЯ БИЗНЕС

Христо Ковачки, бизнесмен и инвеститор в енергетиката, пред вестник БАНКЕРЪГ-н Ковачки, през последната година вие се превърнахте в най-големия инвеститор в българската енергетика. Притежавате ВЕЦ-овете в Пасарел и Кокаляне, мините Бели брег, Чукурово и Черно море, ТЕЦ Марица 3 - Димитровград, козлодуйския Атоменергоремонт. През седмицата чрез фондовата борса закупихте 55 на сто от топлофикацията във Враца. Ще продължите ли с агресивното изкупуване на енергийни дружества?- Аз не се смятам за най-големият инвеститор или за човек, който е направил нещо много голямо. Ние водим икономическа обоснована политика. И паралелно с това реализираме планираната от нас стратегия, защото имаме интереси към енергетиката и определено ще продължим в това направление. Сега не бих искал да коментирам конкретно всички тези предприятия, които изброихте. В някои от тях наистина сме собственици, в други сме консултанти или пък участваме в тяхното управление. Що се отнася до енергийния бизнес, определено ще продължим да работим агресивно. Всичко според нас се определя от стратегията, от идеологията, която сме заложили и която сега реализираме. Ако нашите ходове са правилни, ще продължим агресивната политика. Ако някъде сбъркаме, ще седнем и ще помислим за по-добра стратегия. Тук не става въпрос само за бизнес. Във всяко предприятие, което ние управляваме, работят много хора и ефективността на управлението им до голяма степен определя техния стандарт.Бихте ли обяснили какво представлява тази стратегия?- За да ви отговоря на въпроса, трябва да използвам конкретни цифри, с които не разполагам в момента. Ще наддавате ли за останалите 45 на сто от топлофикацията във Враца? А за дружествата в Ямбол и Казанлък?- За Топлофикация Враца участваме като консултант по сделката. Според мен дружеството купувач трябва да се бори за останалите проценти, така че логично е да участваме. Казвате, че участвате като консултанти по сделката, но участвате и в закупуването...- Не искам да коментирам. Аз съм скромен човек и не обичам много да говоря, особено когато има медиен шум. Бих искал да работя малко по-тихичко, без много да се афиширам, защото според мен критериите за това, доколко човек си върши добре работата се определят от крайните резултати.Ще продължите ли с битката за сливенската ТЕЦ? Неотдавна от държавното дружество обвиниха съда в некоректна оценка на активите на топлофикацията. Бихте ли коментирали публичните обвинения?- В момента се водят съдебни дела и мисля, че не е коректно да се коментира това. Нека изчакаме решението на съда. Честно казано, не съм запознат в подробности какво става. Определено имаме интерес към всички дружества в енергетиката. Сливенският ТЕЦ е едно добро предприятие, което би трябвало да работи и да се управлява добре.Можем ли да очакваме, че топлофикацията на Самоков ще бъде в списъка на следващата публична продажба на борсата? Ще наддавате ли за нея?- Там ситуацията е много сложна. На този етап нямаме ясно изградена стратегия. Най-напред трябва да се смени енергийната база, да се направят нови инвестиции. Самоков е малък град и е трудно да се прецени колко ще бъдат абонатите и доколко направените инвестиции ще могат да се изплатят в нормален срок. Самата газификация на града не върви с бързи стъпки. Всяко семейство трябва да се снабди с допълнителни уреди и мощности, така че самите абонати трябва да преценят дали газификацията на града изобщо ще им бъде от полза.В каква степен инвестирате в технологично остарели производства като например ТЕЦ Марица 3 и мини Черно море?- За ТЕЦ Марица 3 имаме амбициозна инвестиционна програма. Първият етап е свързан с повишаване надеждността на работа на централата, както и на енергийните й възможности. Планираните инвестиции са за 5 млн. евро. През втория ще се изградят инсталации, свързани със защитата на околната среда, което ще даде възможност тази централа да работи по-дълго време. В момента се разработва стратегия за възможностите и сроковете за инвестиции. Необходим е точен икономически анализ на този проект, за да се планира изграждането на сероочиствателни и други пречистващи съоръжения. Как ще коментирате появилите се в пресата твърдения, че сте били свързан с убития в Амстердам Константин Димитров-Самоковеца? - Винаги съм твърдял, че нямам никакви връзки с него. Единствената ни връзка е, че сме от един град. През миналия септември ви включиха в списъка на бюджетните длъжници, много бързо обаче официалното съобщение бе опровергано. Какъв е размерът на данъците, които вие и свързани с вас фирми са платили на бюджета през 2003 г. например?- Милиони са, но в момента не мога да ви кажа колко са точно, защото нямам извадена справка от счетоводството. Това са големи предприятия и е логично да плащат големи данъци. Една мина например има 10-20 млн. долара годишен обем, върху които дължи ДДС. В нея работят между 600 и 900 човека, за които се правят осигурителни вноски. Сами може да пресметнете горе-долу каква е осигурителната тежест.Как финансирате сделките си? Преди повече от половин година обяснихте публично, че за всеки добър проект ще се намери кредитираща институция. Можете ли да конкретизирате кои точно са те в реализираните от вас сделки?- Всички проекти се финансират с кредитни ресурси. От всички големи банки в България работим с тези, които ни предлагат най-добри условия - например ПИБ, БИОХИМ, Банка ДСК... Единственият критерий да работим с дадена кредитна институция е доколко тя подкрепя проекта, който ние предлагаме. Имали сме случаи, когато банкери са ни отказвали финансиране. Банките са консервативна институция и е нормално да гледат консервативно на повечето проекти. В хода на приватизационната процедура за Атоменергоремонт заявихте, че зад Българска енергийна компания стои инвестиционен консорциум с участие на чуждестранни партньори. Тогава обещахте да огласите партньорите след приключване на всички процедури по сделката. Не е ли време на научим кои са партньорите ви в Козлодуй?- Още от самото начало Атоменергоремонт води преговори със сериозна западна компания с годишен оборот около 6-7 млрд. долара. Тъй като те все още не са завършили, не мога да дам повече информация за този консорциум, който участва в приватизацията на Атоменергоремонт. Надявам се до месец-два преговорите да приключат и тогава ще можем да дадем повече информация. Имате ли сключени нови договори с АЕЦ Козлодуй?- В момента се сключва договор за ремонт на V блок. Атоменергоремонт е компания с достатъчно големи възможности, а в ядрената енергетика е малко рисковано да се сменят ремонтните компании.Вие почти затворихте енергийния цикъл - добив на въглища, производство на електро- и топлоенергия и директната й продажба (засега само чрез Марица 3). Какво е отношението ви към последния елемент на енергийната верига - електроразпределенията?- Електроразпределителните предприятия са крайният и много важен елемент от пазара на електроенергия. Който ги притежава, се превръща в изключително важен пазарен субект.А имате ли сключени договори за директни доставки ?- Все още не.Как ще коментирате приватизацията на седемте ЕРП-та? Възнамерявате ли след продажбата да им продавате директно електроенергия?- Нормално е производителите и потребителите да бъдат в директен контакт. Това дава възможност да бъде намалена цената на електроенергията. Колкото по-малко посредници има по сделките, толкова по-добре за крайния потребител.Освен на енергийни предприятия вие сте собственик и на пловдивското предприятие Лазерни и оптични технологии, на веригата магазини Нова Деница и на софийския пазар в Люлин? Какви други насоки имат вашите бизнес интереси?- На този етап ние инвестираме основно в екологични проекти, в проекти, свързани с търговия на дребно, и в хранителната промишленост. Готови сме да инвестираме във всички останали сфери, които имат бъдеще и са печеливши. У нас, а и навсякъде по света подобен по размах бизнес е немислим без политическо лоби. Какви са контактите ви с управляващите? В публичното пространство са видни както синхронизацията ви с шефа на Агенцията за приватизация Илия Василев, така и недотам близките ви отношения с енергийния министър Милко Ковачев. Вашият коментар?- Познавам някои политици, но не бих казал, че имаме някакво политическо лоби. Мисля, че е нормално икономиката и политиката да си бъдат взаимно полезни. В крайна сметка политиците трябва да помагат за развитието на икономиката на държавата. Що се отнася до отношенията ни с АП и енергийното ведомство, нямаме никакви конфликти с тях.През седмицата бе съобщено, че в края на месеца представителите на едрия бизнес в столичния квартал Връбница, сред които сте и вие, ще учредят Районна стопанска камара. Да очакваме ли подобни съобщения и за национална обществена формация?- Амбициите ми са свързани с по-професионално и ефективно управление на предприятията. Като компания, която е на територията на тази община, сигурно ще се включим в тази стопанска камара, но нямам амбиции да участвам в национални формации от подобен характер.А имате ли намерение да излезете на политическата сцена?- Нямам никакви политически амбиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във