Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАКЪСНЯЛ ПЛАЧ ЗА БАЛКАНКАР 6 СЕПТЕМВРИ

Държавният пакет от 43.2% от капитала на Балканкар 6 септември най-сетне бе продаден на десетия централизиран търг, който се провежда на фондовата борса от 21 февруари до 7 март. Сделката, която възбуди духовете и на синдикатите, и на работниците, стана още през първия ден на наддаването. Държавните акции бяха изтъргувани срещу 2 000 100 реални лева при минимална цена от 2 млн. лева. Купувачът е клиент на Златен лев брокери, но името му все още се пази в тайна. Недоволството на работниците бе предизвикано както от цената, така и от начина на продажбата. Приватизацията през фондовата борса предполага, че купувачът не поема никакви ангажименти, включително и за изплащане на дължимите работни заплати, а те са повече от 2.7 млн. лева. Работниците изразиха несъгласието си и с цената, на която се е осъществена сделката. Редно е да се припомни, че това не е първият опит за раздържавяването на този дял от софийското дружество. Той бе предложен и на осмия централизиран търг, но срещу цена от 4.3 млн. лева. Тогава на фондовата борса, както и сега, се предлагаха държавните дялове от още пет дъщерни дружества на каростроителния холдинг: Балканкар - Заря, Балканкар - ЗП Т. Петров, Балканкар - ЗПДЕА Георги Костов, Балканкар Искър и Балканкар - Мизия, за които и досега няма кандидат-купувачи. Опасенията на синдикатите пък са, че приватизацията през борсата ще доведе до ликвидирането на каростроенето в предприятието. В крайна сметка решаваща роля ще изиграе купувачът на контролния пакет, към който също не могат да се предявяват никакви претенции. Причината е, че него ще го продава синдикът на обявения в несъстоятелност Балканкар Холдинг Бояна Караиванова. Тя вече направи един опит да се отърве от него, но кандидат-купувачи така и не се явиха. Върховният касационен съд ще разгледа делото за участието на Министерството на икономиката в Балканкар 6 септември на 27 април. С Решение № 16 от 27 септември 2002 г. на Софийския градски съд бе вписано увеличение на капитала на дружеството (при което държавното участие достигна до 67%), но тълкувателното решение на съда от 4 октомври 2002 г. постанови, че увеличението на капитала е неправомерно. При това положение икономическото министерство остана с дял от 43.17%, Балканкар холдинг - с 51%, и дребни акционери владеят останалите 5.83 процента. Това накара държавното ведомство да отнесе въпроса до върховните магистрати. Делата за увеличението на капитала в някои от дъщерните дружества на Балканкар Холдинг обаче се точат вече повече от две години. А през това време предприятията трупат нови и нови задължения. Изходът от ситуацията е ясен - раздържавяване. Друг е въпросът, че при условията, в които са поставени дружествата от структурата на холдинга, то става при ниски цени и без гаранции, че ще се запази отрасълът. Но затова администрацията е трябвало да се помисли преди две години, а не сега, когато само чудо би довело до по-благоприятен развой. Освен въпросните 43.2% от каростроителното дружество Агенцията за приватизация успя да продаде изцяло още в първия ден на десетия централизиран търг държавното участие в още 56 дружества. Други 16 пакета бяха изкупени частично. Договорените плащания пък бяха в размер на 3.6 млн. лв., от които 1.1 млн. лв. - в непарични платежни средства (малко над 1 млн. лв. инвестиционни бонове и 44.4 хил. лв. компенсаторни записи от лихвоточки). Така се спази традицията за силно начало на тези търгове. На 21 февруари бе продаден и пакетът от 4.48% от капитала на Кореком Принцес АД. Цената, при която дружеството премина в частни ръце, бе 327 хил. реални лева. Държавните акции, представляващи 0.27% от капитала на Олово-цинков комплекс АД - Кърджали, също бяха продадени срещу общата сума от 260 550 лв. в номинал инвестиционни бонове при минималната цена от 141 хил. лева. Най-много непарични платежни средства (инвестиционни бонове и жилищни компенсаторни записи от лихвоточки) бяха изразходени за покупката на 5691 акции от Декотекс - общо 563 хил. лв. в номинал. Предлагат се 1.4% от неговия капитал. През втория ден от десетия централизиран търг бяха сключени 51 сделки с акциите на 32 дружества. Бяха договорени плащания за 52.3 хил. лв. номинал инвестиционни бонове и 12.9 хил. реални лева. На третия ден активността на играчите на фондовата борса намаля и бяха сключени само три сделки с две предприятия - Мануела- Хасково, и Мембранни технологии - Пловдив, а направеният оборот едва достигна 414 реални лева. На този централизиран търг се предлагат държавни акции от 181 дружества. От тях срещу непарични платежни средства могат да се закупят 25 пакета, а 147 - срещу реални пари. За девет дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Трябва да се отбележи, че на този търг не се предлага нито един мажоритарен пакет. След шестия ден минималните цени вероятно ще паднат наполовина. На 2 март ще започне и осмият неприсъствен публичен търг, който ще се проведе на Българска фондова борса-София АД. На него ще бъдат предложени дялове от 19 дружества с ограничена отговорност, като 10 от тях ще се продават срещу непарични платежни средства, а 9 - срещу пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във